Kontakt oss

Byutvikling

Attraktiv by 2022 – skal vi gå for den tittelen?

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Hva kan vi i Jessheim by lære av det lille tettstedet Straumen? Stedet med 1.800 innbyggere ble kåret til “Attraktiv by 2020”, og det handler mer om konkrete og offensive grep enn å være liten.

Fristen for å melde seg på i kampen om å bli tatt i betraktning som årets attraktive by gikk ut i midten av mars. Jessheim by er ikke påmeldt for neste år, men det bør være en uttalt ambisjon for 2022. På den måten har innbyggere, beslutningstakere og næringsliv noe å enes om og kanalisere energi, tid og penger på.

Vi søkte i 2019:

https://jessheimpuls.no/jp/2019/03/04/soker-om-a-bli-arets-attraktive-by/

Dette ser juryen etter i sin jakt på landets mest attraktive by:

“Attraktiv bypris vektlegger bærekraft, nyskaping, god planlegging og samarbeid mellom næringsliv, kommunen og lokalsamfunnet.”

Juryens begrunnelse for å kåre Straumen til den mest attraktive byen i 2020 bør være vakker musikk i alle relevante ører. Hør bare:

Bevisst foredling

“Tettstedet Straumen med 1800 innbyggere har utmerket seg ved å vise hvordan mindre steder kan lykkes med sine visjoner for attraktiv stedsutvikling. Gjennom å foredle stedets ressurser og kvaliteter, godt planarbeid og samarbeid, har Straumen i Inderøy kommune utviklet en unik stedsidentitet som bygger på bærekraft, inkludering og kvalitet.” 

Annonsering

Og videre:

“Juryen mener både større og mindre steder kan la seg inspirere av Straumens fokus på sosial bærekraft og ulike samarbeidsformer, samt et langsiktig arbeid med lokal merkevarebygging som har skapt grobunn for vekst og utvikling. Kommunen har tatt en tydelig lederrolle i dette arbeidet og lagt til rette for en inkluderende arbeidskultur som har skapt engasjement hos innbyggere og næringsliv.” 

Juryen får det hele til å høres fabelaktig enkelt ut, men veien mot å bli kåret til det mest attraktive stedet i Norge ble påbegynt i 2009.

Engasjerte borgere

Den gang ble det etablert tre scenarier for “Indreøy 2020”, og innbyggerne engasjerte seg i det som tok form som en dugnad.

“Målet var å skape vekst gjennom å arbeide for at Straumen skulle bli et mer attraktivt og levende sted. Kommunen fulgte opp med å inngå partnerskapsavtaler med fylket og næringslivet. I disse avtalene ble ambisjoner beskrevet, roller fordelt og ansvar plassert. Lokalbefolkningen ble involvert og det ble skapt arenaer for å kanalisere engasjementet for stedsutviklingen. Målsettingen for den fysiske planleggingen var å utnytte arealene bedre, redusere transportbehovet og styrke Straumen som sted.”

Beslutningstakerne i Straumen har også stilt tydelige krav til utviklere og leietakere av disse byggene for å sikre en felles forståelse av visjonen for sentrumsutviklingen.

Les mer om kåringen av landets mest attraktive by på siden til regjeringen.no

Noe av det de har fokusert på i Straumen over tid er:

 • Bærekraft henger høyt
 • Samarbeid mellom næringsliv, foreninger og ildsjeler for å kunne ta spennende grep
 • Tomme bygg har fått nye funksjoner
 • Lokale nisjetilbud og nisjeprodukter
 • Lokale aktiviteter
 • Nye møteplasser som følge av fokus på lokale produkter og lokale initiativ
 • Reiseliv: Den Gyldne Omvei – kvalitet, unike opplevelser, turisme
 • Ny bruk av kulturminner
 • Bevissthet på å foredle stedets ressurser og kvaliteter – og skaper med dette en sterk og tydelig identitet
 • Løfte fram lokal produksjon og lokale produsenter
 • Lokal merkevarebygging som gir grobunn for vekst og utvikling
 • Tatt en tydelig lederrolle i utviklingen sjøl
 • Inkluderende arbeidskultur (hva betyr det?) har skapt engasjement hos innbyggere og næringsliv
 • Levende kunst og kultur

Tilhørighet og stolthet

Her i Jessheim by kan vi huke av mange av sjekkpunktene som Straumen har fokusert på, men den kanskje største utfordringen vi har i Ullensaker – vi som innbyggere, som politikere, som næringsdrivende, som frivillig, som byråkrater – er å løfte fram og gjøre synlig de punktene vi er gode på eller som vi burde satse på å løfte fram i fellesskap.

Juryen løfter fram at steder skapes gjennom samarbeid, og tilfellet Straumen er forbilledlig i så måte. Hva har de gjort som er forbilledlig?

“Forbildefunksjonen til Straumen ligger i langsiktig og konsekvent planarbeid og bevisst bruk av sine profileringsverktøy. Dette har bidratt til å øke stedets attraktivitet og folks opplevelse av trivsel, tilhørighet og stolthet. Gjennom å bygge sin steds- og destinasjonsutvikling på samarbeid, kulturarv, lokalmat og herlighetsverdier er Straumen er et forbilde for alle byer og tettsteder, uavhengig av størrelse.” 

Annonsering

Ekstremt deilige ord å lese for den som har klokkertro på at et sted blir bra – og mindre bra – på grunn av folk, tilhørighet og stolthet. Vi i Jessheimpuls har en uttalt ambisjon om å forsøke å bidra til en konstruktiv tilnærming til Jessheim by der vi har mulighet. Og vi opplever at det er mange som ønsker å bidra til at byen vår skal boble og være et levende og bra sted.

Kulturens kraft

I tilfellet Porsgrunn – som sammen med Straumen og Hamar var med i finalerunden i 2020 – så trekker juryen fram byens lange tradisjoner for folkelig kultur, friteater, årlig teaterfestival og andre kulturarrangementer i gater og kulturarenaer.

Disse kulturaktivitetene løfter fram fellesskapet i byen og skaper en bevissthet om de sanselige dimensjoner ved byen.

“Porsgrunn utmerker seg ved å bruke byrommene som scene for kultur og gjennom kulturens tydelige tydelige rolle som drivkraft for stedsutvikling.” applauderer juryen den jobben kulturlivet i Porsgrunn legger ned for byen.

Vi kan langt på vei si det samme om kulturlivet her i Ullensaker og Jessheim by også; det offentlige Ullensaker har bevisst løftet kulturarrangementer ut i gatene, og sommeren 2020 ga oss en kollektiv bekreftelse om at konserter i sentrum er særdeles viktig for byen som møteplass og treffsted.

Konsertseriene Yess Alive og Jessheimdagene bidro sterkt til at en merkelig sommer ble litt mindre merkelig samt lettere å komme seg gjennom. Ingen tvil om det.

Løfte fram styrkene

I Porsgrunn står byens historie sterkt. Dette kommer tydelig til uttrykk i byutviklingen. Bygningsvern, transformasjon og gjenbruk av eldre bygninger er sentrale elementer som bidrar til å styrke byens egenart.

Her i Jessheim by har vi også historie å vise til. Og byvandringer i regi av Ullensaker Turlag har vist seg å være en publikumsmagnet av de sjeldne.

Så det handler egentlig om å løfte fram de styrkene vi har som by, og så handler det om å sy sammen en by det vil være umulig ikke å være stolt av.

Og så må noen selvsagt ta ballen for å melde oss på.

Annonsering

Det er vel på det offisielle Ullensaker sin banehalvdel vi finner rette vedkommende?

Da har vi noe konkret å samle oss rundt.

Og vi kan løfte fram de kvalitetene vi har.

I tillegg til de kvalitetene det jobbes for at vi skal få.

Det må jo være attraktivt for vår by?

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.