Kontakt oss

Abonnenter

Bøyde av for Hurdals uvilje til å betale

Avatar

Publisert

Kommunestyret var delt om hvorvidt det er smart å prøve Hurdals uvilje til å betale for seg for samarbeid om helsehus. Men flertallet bøyde av for nabokommunen.

Det var en interessant debatt om hvorvidt Ullensaker kommune bør prøve Hurdal kommunes uttreden – og manglende vilje til å betale det Ullensaker mener – i samarbeidet om helsehus og plasser for øyeblikkelig hjelp.

Saken er som følger:

  • Det ble inngått en avtale mellom kommunene Ullensaker, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum om å dele på kostnader for felles legevakt og øyeblikkelig hjelp
  • Det var enighet om at rådmannen i Ullensaker skulle skaffe lokaler og utstyr
  • Så ble gjort, og det ble framforhandlet en leieavtale som løper over 30 år (innleid advokathjelp anbefalte 30 år istedenfor 10 til 20 år)
  • Leieforholdet startet tidlig i 2018
  • I desember 2021 varslet Hurdal at de ville ut av avtalen, og de mente at de kunne tre ut av samarbeidet fra 2022 samt at de heller ikke skulle bidra videre økonomisk
  • Ullensaker kommune er av den oppfatning at de må betale for seg helt fram til 2048
  • Men det er foreslått å inngå et avtale om at Hurdal bidrar med husleie fram til 2028
  • Formannskapet stemte for å inngå en avtale om at Hurdal betaler fram til 2028 framfor å prøve denne saken juridisk i retten
  • Det betyr at Ullensaker kommune får en ekstrakostnad på totalt 6 millioner kroner fram til 2048

– Prøves rettslig

Høyres representant Lars Berge var kanskje den tydeligste fra talerstolen under debatten; han tok til orde for å prøve denne saken i en uavhengig rettslig instans hvis sjansen for medhold er 50 prosent, slik Arbeiderpartiet uttrykte at sjansen for å få medhold er.

– Vi må stå opp for Ullensakers interesser her, og da bør vi forholde oss til rettsvesenet som en ryddig instans heller enn å så her og synse, sa Berge.

– Dette handler ikke om å bli likt av naboen, la han til.

– Sløvhet

For det var nettopp grunnen til at Ullensaker og de samarbeidende kommuner rundt helsehus er uenige som var essensen av debatten, og uenigheten dreide seg om hvorvidt dette er saken man skal prøve rettslig.

– Hele denne saken dreier seg om sløvhet den gangen avtaler ble inngått, og læringspunktet i denne saken koster oss dyrt all den tid vi ikke sørger for at kontrakter er i orden og tydelige for alle parter, sa varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

– Vi trenger presedens i en sak som dette for å sørge for at dette ikke skjer igjen, var Arbeiderpartiets Lars F. Hjetland sin tilnærming.

– Men det er uheldig at en kommune trekker seg fra et samarbeid så raskt som Hurdal gjør i denne saken, la Hjetland til.

Ettergivenhet koster 6 mill?

Prøve rettslig

Det var Fremskrittspartiet som tok til orde for å prøve denne saken rettslig. Ståle Lien Hansen og Tom Staahle var tydelige på viktigheten av å teste ut det juridiske, ikke minst med tanke på hvordan framtidige samarbeid skal bli.

– Hvis noen kan melde seg ut eller si opp etter eget forgodtbefinnende så kan vi glemme interkommunalt samarbeid. Vi kan ikke si at dette er greit, for hva slags signal er det, spurte Tom Staahle.

– Tenke oss om

Vertskommunesamaerbeid er ikke problemfritt. At noen trekker seg er ikke heldig, og det kan være grunn til å tenke som om to ganger senere – når for eksempel ny brannstasjon skal på plass, sa Senterpartiets Astrid Solberg, som landet på at minnelig løsning er det beste i denne saken.

– Men hvis noen i Hurdal ser på denne sendingen på nett, så får dere betale for 2022, la hun til.

– Skremmende

Høyres Willy Kvilten mener det er skremmende å registrere at Hurdal trekker seg ut allerede etter fire år, all den tid tidsaspektet hele veien har vært 10, 20 eller 30 års forpliktelse.

– Av den grunn bør dette testes ut i retten, mente Kvilten.

Det politiske flertallet landet på at det skal diskuteres en løsning med Hurdal kommune, noe som betyr at de betaler for seg fram til 2028. Noe som igjen betyr en økt kostnad for Ullensaker på 6 millioner kroner.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.