Kategoriarkiv

Byutvikling - side 2

Nytt bremsespor for omkjøringsveien?

NYHETSANALYSE/KOMMENTAR

Er det sånn at summen av mange utbyggerforsøk på å presse høyder og antall boliger i været over mange år som gjør at vi aner en mer restriktiv holdning fra flere og flere i det politiske miljøet? Det kan se slik ut.

Les videre

Kommunen tar gründergrep

Nyvinningen Business Jessheim skal legge forholdene til rette for gründere som vil etablere seg på Jessheim samt fungere som gulrot for å trekke kompetanse til byen.

Les videre

Nå landes visjonene

Jessheim og Ullensaker som “Romeriksbyen” og “Mulighetslandet”. Det er i dette landskapet visjonsarbeidet befinner seg nå. Og politikerne er postitive.

Les videre

Spøkelser og nye tider

KOMMENTAR

Den første offisielle bydebatten i slentrende pubatmosfære fant sted onsdag kveld. Oppsummert konkluderes med at det ble skapt noe harme, noe engasjement, litt frustrasjon og en bekreftelse på at gamle fordommer og myter fortsatt svever over byen.

Les videre

Gå til Topp