Kontakt oss

Helgepuls

Tenk for et jubileum, da…

Publisert

HELGEPULS/KOMMENTAR

I 2023 er det 80 år siden det ble anlagt parkanlegg ved Jessheim stasjon. Tenk for et jubileum det ville bli med oppgradert stasjonsområde, slik planen er!

Byplanleggere og lokalpolitikere har i mange år snakket  om viktigheten av parkområder og grøntstrukturer når byen Jessheim skal bindes sammen.

For nesten 80 år siden ble de samme ønsker og tanker realisert her i vår lille by. Et brev ble sendt av stasjonsmesteren på Jessheim til NSB, og resten er historie.

Hageanlegg

Daværende stasjonsmester på Jessheim Harald Hannestad til distriktssjefen i NSB at det var behov for et hageanlegg ved Jessheim stasjon. Jessheim vel fulgte opp med et tilsvarende brev der velet tilbød økonomisk bistand fordi – som velformann Laache formulerte det:

«Som kjent er tettbebyggelsen på Jessheim beliggende like rundt stasjonen, og stasjonen er det naturlige sentrum. Her har også inn- og utgående rutebiler sine holdeplasser, og det ferdes alltid meget folk der. Det første inntrykk man får av stedet, får man når man kommer på stasjonen. Og efter vår mening ville det være av stor betydning at dette ble det beste (inntrykket).»

Forslaget fra Jessheim Vel gikk på at jernbanens gartner skulle lage en plan som skulle godkjennes av velet, og velet skulle betale omkostningene ved anleggelse av parken.

Jernbanen skulle stå for vedlikeholdet når parken sto ferdig.

Anlagt i 1943

Sommeren 1943 ble parken anlagt, og i 1960 ble Jessheim stasjon tildelt NSBs eget diplom for godt vedlikeholdt parkanlegg.

Men hvor lenge var Adam i Paradis – eller i parkanlegget om du vil? Ikke så lenge.

For utviklingen tok en sørgelig vending rent parkmessig. Innskrenkninger i stillinger båe på stasjoner og i gartnertjenesten førte til at stasjonsparkene fra 1960-årene ikke ble så godt vedlikeholdt som de burde ha vært.

Parkene ved Jessheim stasjon forfalt sakte men sikkert. Og for drøyt 50 år siden – i 1969 – ble det bygd ny bru over jernbanesporene.

Den brua gikk rett over parken som ble anlagt i 1943, noe som førte til at parken ble helt rasert.

Parken rasert

Dagens stasjonspark er forenklet sammenlignet med hvordan den var i begynnelsen.

Og etter hvert som det ble bygget plattformer for busser i området, så ble parkanlegget ytterligere redusert og forenklet.

Interessen for fargesprakende blomsterbed og vakre grøntanlegg har vært på vikende front hos NSB og Bane Nor.

Det enkle og lettstelte har hatt fokus, kan vi lese i bygdeboka.

Og enkelt er det i stasjonsparken, det skal vi ikke krangle om

Så enkelt at det tilsynelatende ikke er behov for stell i det hele tatt…

Flytte bussterminalen

I Ullensaker kommune jobbes det for å flytte bussterminalen vekk fra der den ligger i dag, med tanke på å utvikle stasjonsområdet til et inviterende og flott første møte med Jessheim for reisende.

Vi får se hvor den saken ender, men spennende er det i hvert fall å lese i bygdeboka at det var mulig å få til noe ved å gå i dialog for å finne gode løsninger for snart 80 år siden.

Det er noe som forteller meg at byråkratiet har vokst seg stort og massivt med tiden. Og på den måten er det vanskelig å nå gjennom med kommunens ønsker og intensjoner for stasjonsområdet.

Med ropert

For at både politikere og administrasjon har stått med ropert for å bli hørt av regionale og statlige myndigheter er det ingen tvil om.

Så får vi se om de byråkratiske murene etter hvert slår sprekker? Det er lov å håpe.

Og i en drømmeverden ville det vært suverent med en parkåpning som jubileum 80 år etter at parken ble anlagt.

Det for kort tid, selvsagt.

Men det er like enkelt å tenke store drømmer som små drømmer.

Så kan vi kanskje bare drømme om at Bane Nor blir med på laget?

Det er lov å håpe.

God lørdag.

Og god påske.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.