Kontakt oss

Abonnenter

Den rare jakten på OsloMet

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Styret i OsloMet samles 8. desember for å avgjøre hvor på Romerike universitetet skal lokaliseres. Det pussige er at ingen riktig vet hva som legges til grunn for avgjørelsen.

Jessheimpuls har fulgt prosessen rundt OsloMet sin lokalisering så tett som mulig, og det eneste vi kan konkludere med – uansett utfall i møtet 8. desember – er at dette har vært en besynderlig prosess der ingen av aktørene riktig har visst hva de skal fokusere på i innsalget.

Ordfører Eyvind J. Schumacher er sjeldent tydelig i et leserbrev i dagens Aftenposten. Der spekulerer han i om hele opplegget rundt ny lokalisering på Romerike er lite annet enn en skinnprosess.

Les ordførerens leserbrev her: Kan vi stole på at universitetene utfører sitt samfunnsoppdrag?

Stø kurs

Det vil si: Ullensaker og samarbeidskommunene på Øvre Romerike har gjort det eneste riktige ut fra forutsetningene. Her i Ullensaker har vi forholdt oss til det styrevedtaket som lå til grunn da denne prosessen skjøt fart.

Ullensaker kommune og deres samarbeidspartnere i denne prosessen har forholdt seg til det faktum at OsloMet skal etablere et fullverdig campus et annet sted på Romerike enn dagens lokalisering Kjeller. Det var ordlyden i styrevedtaket som ble fattet da beslutningen om flytte fra Kjeller ble tatt.

Tvil om campus

Men – etter hvert som tiden har gått – så er det oppstått tvil om hva et fullverdig campus er definert som.

Et leserbrev fra studentparlamentet ved Oslo Met i studentavisen Universitas fra desember 2020 illustrerer kampen om definisjonen. I brevet framgår det at daværende rektor Curt Rice og administrasjonen hadde en annen definisjon enn styret og studentene om hva et fullverdig campus er for noe.

Les det åpne brevet her: Kva er ein fullverdig campus, Curt? 

Framoverlent

Ullensaker har vært tydelige på at de forholder seg til styrevedtaket fordi det er styret som eier vedtaket og ordlyden i det som ble bestemt.

Det valget gjorde at Ullensaker og Jessheim ble med i den avgjørende sluttfasen om hvor OsloMet skal etablere seg. De tre andre er Lillestrøm og Ahus ganger to.

Og optimismen har vært nøktern og fremoverlent på rådhuset i Jessheim by og Øvre Romerike. Så fikk vi et skudd for baugen etter et styremøte sent i oktober.

Klager

I det møtet ble Jessheim rangert som det fjerde mest aktuelle alternativet av de fire aktuelle lokaliseringene, uten at de involverte i Ullensaker forstår hvordan det er blitt slik.

En såkalt konseptutvalgutredning (kvu) – altså en faglig utredning av alternative måter («konsepter») å løse et behov på – er holdt tilbake. De fire aktørene for mulig framtidig lokalisering vet lite eller ingenting om hva som er lagt til grunn for den rangeringen (der Jessheim ligger på sisteplass) av de fire alternativene.

Ullensaker har bedt om innsyn, men har fått avslag.

Avslaget er påklaget, og i siste instans kan det være statsforvalteren som blir siste instans til å avgjøre om denne utredningen blir offentlig.

8. desember

Status er at alle venter i spenning på OsloMet sitt styremøte 8. desember. Der blir det tatt et valg om lokalisering, og det knytter seg en viss spenning til om vedtaket blir enstemmig eller om styret er delt.

Det brukt mye ressurser – både offentlige og private – i denne prosessen. Strategien har vært produktiv og nyttig her i Ullensaker.

Det gjenstår bare å se om man har jobbet langs det viktigste sporet – altså å berede grunnen for et fullverdig campus som OsloMet i stor grad kan påvirke utformingen og annet de måtte ha behov for midt i sentrum av Jessheim.

Har vi jaktet fast fisk eller spøkelser?

Svaret på det får vi 8. desember.

Les teksten fra august 2020 her:

Pedagogisk “spøkelsesjakt”

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.