Kontakt oss

Byutvikling

Det drar fortsatt ut med framkommelighet

Publisert

Gravingen er ferdig, men entreprenørene rakk aldri å gjøre seg ferdig med arbeidene i sentrum til jul, slik avtalen var. 

Norconsult og Solør Bioenergi har siden i sommer vært til stede i Jessheim sentrum for å grave og klargjøre for rør i bakken fra den nye fjernvarmesentralen på Gjestad og gjennom byen. Det er dette systemet som skal forsyne den store utbyggingen i Jessheim by – og den framtidige bydelen Gystadmarka – med miljøvennlig energi.

Arbeidene skulle være over i uke 50 eller 51, men i slutten av oktober bekreftet entreprenørene at de lå litt etter.

Sakte

– Det har gått sakte?

– Denne type arbeid er møysommelig, uten at vi forsøker å unnskylde oss på noen måte. Men å grave på denne måten er litt som en skattejakt. Vi vet ikke helt hva vi støter borti; vi har for eksempel gravd oss gjennom tre lag med veidekke i Trondheimsveien, og så har vi funnet rør det viser seg at ingen har eierskap til – bare for å illustrere at det kan dukke opp overraskelser, var foklaringen Jessheimpuls fikk i slutten av oktober.

Alle veier åpne

FORSINKET: Det har vært forsinkelser, men alle veier i Jessheim sentrum er åpnet. Nå gjenstår bare å gjøre gruveområdene slik de var før entreprenørene satte i gang i juni 2019.

– Hva er status nå?

– Alle veier i Jessheim er nå åpnet og trafikk kan gå som normalt, og Romsaas Alle og Gardermovegen ble åpnet 18.- og 19. desember

– men gangveien foran Jessheim storsenter – ved Fridays – står fremdeles stengt på grunn av problemet med reetablering av varmekabler, sier Hans Ivar Morgen i Solør Bioenergi.

– Det gjenstår også noe arbeider i grøntarealet i toppen av Romsaasbakken. Det er i ferd med å bli ferdig.

I samme stand

– Er avtalen også å sette områdene dere graver i samme stand som før dere begynte?

– Det stemmer. Eller i bedre stand, sa Morken og prosjektleder Tollef Hjermann til Jessheimpuls i oktober.

SPRAKK: Framdriftsplanen sprakk, men nå er gravearbeidene i Jessheim sentrum ferdige. Kun det kosmetiske igjen. Her har det vært graving siden juni 2019.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.