Kontakt oss

Abonnenter

Viktig frist for idretten nærmer seg

Avatar

Publisert

Ullensaker Idrettsråd jobber ufortrødent videre for idrettens kår. Nå er jakten på daglig leder på oppløpet. 

I Ullensaker idrettsråd ser de fram til å bli enda mer synlige, og nå er som sagt stillingsannonsen ute. Søknadsfristen er 4. juni, og drømmen er å få mange gode søkere.

Se stillingsannonsen ved å TRYKKE HER

Om stillingen:

  • Daglig leder skal videreutvikle og ha en ledende rolle i arbeidet med å bygge grobunn for fortsatt vekst og utvikling i Ullensakeridretten.
  • Med særlig vekt på tilbudet vi sammen kan tilby barn og unge.
  • Daglig leder vil ha hovedansvaret for forvaltning av Barne- og Ungdomstiltakets Fadderordning.
  • Daglig leder vil være omdreiningspunkt for alle 42 medlemsklubber og deres behov og interesser.
  • Arbeidet vil innebære utstrakt samarbeid med administrativ og politisk ledelse i Ullensaker Kommune i tillegg til Viken Idrettskrets og Norges Idrettsforbund.
  • Stillingen er nyopprettet og vedkommende som ansettes vil sammen med styret ha stor påvirkning av stillingens innhold og oppgaver.

Jobber på

I påvente på at den rette personen skal bli ansatt i stillingen som daglig leder i Ullensaker idrettsråd, så er det frivillige korpset i rådet i full gang med å berede grunnen for – ytterligere får vi vel si – synliggjøre hva idrettsrådet jobber for å oppnå.

– Det er at alle som ønsker det skal med i idretten, uavhengig av økonomi og andre ting, sier leder Iren Antonsen til Jessheimpuls.

Rekordmange

Idrettsrådet kan se tilbake på et 2022 der rekordmange unge er fanget opp av faddertiltaket, altså at treningsavgift og medlemskontingent blir betalt for dem som ikke har mulighet eller råd til å betale dette sjøl.

Les mer om faddertiltaket i denne teksten fra 2021:

Pengegave til suverent tiltak

Faddertiltaket ble startet opp i 2004, og behov og antall barn og unge som har fått en fot i idretten har vært tiltagende opp gjennom årene. Og temaet om utenforskap og involvering er også på stadig stigende kurs, være seg nasjonalt og lokalt.

Regjeringen delte nylig ut en ekstra pott til dette, og idrettsrådet i Ullensaker ble tilgodesett med 1,6 millioner kroner av den potten.

“115 millioner blir fordelt til alle kommuner som har 200 eller flere barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt.” heter det fra Kulturdepartementet. Ullensaker har 1.188 barn registret i denne gruppen.

– Signalet er godt, men vi er litt spente på retningslinjene for bruken av disse midlene, sier Anne Kjersti Lyvik, leder av faddertiltaket i Ullensaker idrettsråd.

Les mer om Ullensaker Idrettsråd ved å TRYKKE HER

Mange vil bidra

Denne uka er det årsmøte i idrettsrådet, og det er – noe overraskende når vi ser at frivilligheten generelt sliter med rekrutteringen – mange som ønsker å bidra i idrettsrådet.

– En god situasjon å være i, sier leder Iren Antonsen.

– Hvordan vil dere beskrive rikets tilstand i idrettsrådet?

– Det ser bra ut, og det er nok å jobbe med og ta tak i, sier Ulf “Uffe” Johansson. Han skal bedrive oppsøkende virksomhet ute blant idrettslagene for å synliggjøre det idrettsrådet jobber med og står for.

– På den måten blir det å berede grunnen for den personen som kommer inn som daglig leder, sier Johansson, som selv kom til Ullensaker som relativt ungt fotballtalent på 1980-tallet.

Siden den gang har Johansson engasjert seg i idretten i Ullensaker, og nå som et bindeledd mellom klubber og idrettsråd til en ny leder er på plass.

Nytt ferietilbud

Idrettsrådet og faddertiltaket har i mange år samarbeidet med Ullensaker kommune om aktiviteter for barn og unge – alt gratis – i høstferien og vinterferien.

Nytt av året er at det nå blir lagt opp til samme opplegg den første uka i skoleferien.

– Skoleferien kommer tidlig i år, og det er ikke alle foreldre som har mulighet til å ta seg fri, sier Anne Kjersti Lyvik.

Men aller først er det årsmøte i idrettsrådet.

Og jobben med å gjøre faddertiltak og annet kjent for klubber der ute fortsetter med full styrke.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.