Kontakt oss

Folk

Endrer kommunale avgifter

Avatar

Publisert

Fra 2023 kan vi velge om vi vil betale de kommunale avgiftene i månedlige avdrag eller to ganger i året. 

Ullensaker fakturerer i dag kommunale gebyrer over to terminer. Kommunestyret ba i vinter beskjed til administrasjonen om å se på mulighetene for å dele opp betalingen ytterligere.

så er nå gjort, og det ligger an til at ullsokningene kan velge å betale månedlige avdrag fra 2023.

Løpende kommunale gebyrer som er vurdert for månedsfakturering er:

  • årsgebyr vann og avløp, samt gebyr for vannmålerleie
  • renovasjonsgebyr
  • slamtømming mindre avløpsrenseanlegg
  • tilsynsgebyr mindre avløpsrenseanlegg
  • feie- og tilsynsgebyr (brann)

For flere abonnenter vil erfaringsmessig fakturering over to terminer fortsatt være en ønsket ordning. Dette ventes særlig å være aktuelt for bedrifter, abonnenter med fritidsboliger og abonnenter med lave årsgebyrer.

Kommunedirektøren vurderer derfor at fakturering to ganger pr år fortsatt bør være standard ordning, men med åpning for å be om månedsfakturering.

Kommunestyret tar den endelige beslutningen i sitt møte i september.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.