Kontakt oss

Byutvikling

Er det Colombus som kommer?

Publisert

NYHETSANALYSE/KOMMENTAR/LOKALVALG

Kristoffer Colombus gikk i land i Amerika i 1492. Med det startet kolonialiseringen av det kontinentet. For urbefolkningen endte det som vi vet ille. Er det dette vi opplever i Ullensaker nå?

Sommeren 2019 har for undertegnedes del gått med til å fordøye inntrykk i et forsøk på å forstå det politiske terrenget i Ullensaker gjennom de to siste årene. 2019 er et spesielt år, i og med at det kommunevalg i september.

Det kommende valget er i seg selv en utfordrende situasjon å befinne seg i både for politikere, for administrasjonen og for dem som er avhengig av å få gjennom saker før stemmene telles opp om temmelig nøyaktig to måneder.

Det står mye på spill for mange, og tiden for verbale silkehansker er over, både blant de folkevalgte og blant dem som er på vei til Jessheim med tunge prosjekter.

Kolonialisering

Det er her sammenligningen med Colombus sin landgang i Amerika i 1492 – altså 520 år før Jessheim fikk bystatus i 2012 – kommer inn. Er det en slags kolonialisering av kommunen vår vi opplever?

Kolonialisme er når riker eller stater (eller tunge næringsaktører i vårt tilfelle) kommer inn og kontrollerer og utnytter et område som er utenfor deres egentlige territorium.

Mulighetslandet

  • Hvem er det som egentlig har styringen i Ullensaker?
  • Hvem er det som påvirker hvordan Jessheim vokser, hvor Jessheim skal vokse og hvordan Jessheim skal vokse?
  • Og hvem profitterer på veksten vi opplever her? 

Akkurat det er sannelig ikke enkelt å svare på, for sett fra sidelinjen oppleves politikken og mange avgjørelser som en dans rundt gullkalven her i Mulighetslandet Ullensaker.

Mulighetslandet er for øvrig forslaget til Ullensakers nye visjon. Amerika ble en gang kalt The land of milk and honey fordi det ble sagt at rikdom vil blomstre for den som er villig til å jobbe hardt for å muliggjøre sine drømmer. Amerika var en gang nybrottsland. På samme måte som Ullensaker er det i dag.

Det er klart tunge aktører sirkler for å forsyne seg med sin del av kaka. Det er måten de forskjellige spiser på som gjør at man stiller spørsmålet om hvem som styrer butikken Ullensaker.

Plansjefen og administrasjonen har hele tiden vært klar på at handel skal være i sentrum fordi sentrumsutviklingen er best tjent med det.

LES: Definerer Jessheim sør som framtidens handelssted

Tydelig til grums?

To saker som illustrerer hvor forvirrende det kan være å henge med i svingene er:

  1. Rullering av ny kommuneplan (det viktigste styringsdokumentet kommunen har)
  2. Etableringen av det som ligger an til å bli en handelsmaskin på Jessheim sør.

Det siste halvannet året (kanskje lenger) har uttrykket «Ullensaker er utbyggerstyrt» og «Ullensaker kommune må ta plass i førersetet for å styre hvor veksten kommer, hvordan prosjekter skal se ut og når prosjekter skal realiseres.»

Det er spesielt fra den sittende opposisjon vi har hørt disse uttrykkene brukt. Men også etter at Frp og Høyre ikke lenger framsto Som Tuppen og Lilemor, så har vi hørt det fra den kanten også.

Fagfolk leverer

De folkevalgte har bedt om en bestilling på tydeligere ordlyd i styringsverktøy som brukes i saksbehandling.

Den bestillingen har fagfolk i kommuneadministrasjonen tatt på alvor, og ordlyden i forslaget til ny kommuneplan var klokkeklar og ikke til å misforstå da den ble lagt på politikernes bord, ikke minst når det kommer til såkalt plasskrevende handel og hvor den type handel skal plasseres:

  • Administrasjonen skrev: etablering av forretninger for plasskrevende varegrupper – det vil si biler, og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler og hagesentre tillates kun der det i reguleringsplanen legges til rette for slik handel.
  • Et politisk flertall vedtok i tillegg: «Brunevarer, hvitevarer og møbler tas inn i definisjonen av plasskrevende varer i Ullensaker.

LES: Skjerper inn føringer for handel utenfor sentrum

Ingen stor endring på papiret, men for dem som skal håndtere det store bildet administrativt så betyr endringen:

«Hvis innholdet i begrepet plasskrevende handel skal utvides og…det åpnes for nye varegrupper for å bygge opp under handelskonsepter utenfor sentrale områder på Kløfta og Jessheim, så vil det være et bidrag til en uønsket Byspredning. Utviklingen på Jessheim sør er et godt eksempel på dette, og vi må regne med at handelsbegrepet blir sterkt utfordret i forbindelse med utviklingen av Gardermoen næringspark», som administrasjonen advarer i sitt tilsvar til politikerne.

LES: Vedtaket og politikernes innspill til endringer i ordlyd i planbestemmelser i kommende kommuneplan

Utbygger definerer?

Prosjektet Jessheim Sør – 800 boliger og 13.000 kvadratmeter med planlagt handel – har vært ute til høring. Høringsfristen gikk ut midt i fellesferien, og det prinsipielt interessante i den saken er at utbygger Conceptor ber om at begrepet plasskrevende handel ikke skal gjelde i Ullensaker:

«Utbygger av utbyggingsområdet Jessheim Sør ønsker en endring av setningen i reguleringsbestemmelsene om plasskrevende handel», er beskjeden de har gitt til Ullensaker kommune. Og for første gang – i hver fall i min tid som skribent – er begrepet storhandel forslått brukt, på denne måten Ullensaker:

«Det tillates storhandel definert som minimum 1.000 kvadratmeter per handelsaktør…integrert i bygning til blandede formål».

Forvirringen total?

Og det er her forvirringen nærmest blir total i forsøket på å forstå det store bildet når det kommer til utvikling av Ullensaker og Jessheim for oss som gjør vårt beste for å forstå det som skjer der vi sitter i møtene.

Hvis politikerne vedtar at begrepet storhandel innføres istedenfor plasskrevende handel – en definisjon de selv har bidratt til at er blitt rundere og mer tolkbar enn byplanleggerne i kommunen ønsker i sine vedtatte innspill til høring om ordlyd – så biter det politiske miljøet seg i halen mens de danser etter utbyggers pipe. Det er nesten ikke mulig å tolke et slikt vedtak på annen måte – hvis det blir utfallet.

Spørsmålstegn

Det er i disse detaljene forvirringen ligger. Begrepet handel – kampen om definisjonen av handel – er det beste eksempelet på hvordan virkeligheten fortoner seg i Ullensaker ved inngangen til kommunevalget.

Planavdelingen og fagfolkene der er klare på hva definisjonen bør være, uten at de folkevalgte ser ut til å lytte til dem.

Kristoffer Colombus var handelsmann og oppdagelsesreisende på 1400-tallet. Han kom med skip. I dag kommer handelsmenn utenfra med handelsbokser på 13.000 kvadratmeter og egne forslag til definisjoner som er skreddersydd konsepter det er inngått avtale eller intensjonsavtale med.

Prisen å betale?

Jeg lurer på hva prisen framtidens Jessheim kommer til å måtte betale hvis det åpnes opp for den type tung påvirkning fra utbyggere, men egne fagfolk i kommunen ikke lyttes til.

Og vi kan jo bare lure på i hvilke andre saker administrasjon og fagfolk blir overkjørt av kommunepolitikere hvis eneste ambisjon nå er å oppnå flertall og makten på rådhuset?

Det er bare å krysse fingrene.

Eller lage seg et lite reservat ett eller annet sted?

PS! Jessheimpuls publiserer i onsdag en artikkel der forskere innen handel og sentrumsutvikling hos Transportøkonomisk institutt sier sitt om denne type innføring av begreper samt at lokalpolitikere over det ganske land gang på gang ser ut til å la seg lure – som forskerne uttrykker det – av profesjonelle aktører som vil etablere handel utenfor sentrum av et sted. Mer om dette onsdag. 

Annonsering

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.