Kontakt oss

Folk

Flerbrukshall likevel?

Publisert

Skal fylket og Ullensaker samarbeide om ny flerbrukshall i tilknytning til Jessheim videregående skole likevel? Det kan se slik ut.

I fylket har de innstilt på at Jessheim videregående skole skal prioriteres når det kommer til utvidelser, og i den forbindelse har det vært sonderinger mellom Viken og Ullensaker kommune om et mulig samarbeid om flerbrukshall.

Første kontakt var i 2020, og den gang konkluderte rådmannen med at kommunens behov ikke tilsa et behov for økonomisk samarbeid med Viken.

Økonomien var den gang – som nå for så vidt – en bekymring som lå langt framme i pannebrasken til administrasjonens folk.

Sonderer videre

Men i forbindelse med utarbeidelsen av skolebruksplanen for Ullensaker kommune har det imidlertid kommet frem behov for mer arealer til kroppsøving på sentrumsskolene på Jessheim. Dette gjelder både barne- og ungdomsskoler.

«Per i dag har man ikke gått grundigere inn på om dette behovet kan tilfredsstilles gjennom et samarbeid med Viken, eller potensialet i å utnytte egne anlegg mer optimalt enn i dag.» heter det i redegjørelsen fra administrasjonen i Ullensaker kommune.

Snuser på to spor

Realistisk sett har ikke Ullensaker kommune økonomi til å inngå et samarbeid om flerbrukshall, men – som det heter i saksdokumentet:

«Samtidig viser det seg at det er et behov for ekstra hallflater på dagtid til skolebruk i årene framover. Kommunen plikter å ha tilstrekkelig med arealer til kroppsøving. Ullensaker kommune er i stor vekst, noe som tilsier at behovet for flere hallflater i årene fremover vil øke. Man må også ta hensyn til den viktige betydningen den videregående skolen har i Ullensaker.»

Sett i lys av dette, mener rådmannen at man på tross av den økonomiske situasjonen i kommunen, bør være åpne for et mulig samarbeid med fylkeskommunen.

Dette må avklares

Faktorer som må avklares i en eventuell samarbeidsavtale med fylkeskommunen er:

  • Eierskap
  • Byggherre
  • Romprogram
  • Bruksavtale
  • Økonomi
  • Totalkostnad for prosjektet
  • Totalkostnad for kommunen
  • Fordelingsmodell investeringskostnader o Fordelingsmodell driftskostnader
  • Plassering av hallen – frittstående eller i tilknytning til Jessheimhallen?
  • Frittstående

Saken skal opp i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur 9. juni.

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.