Kontakt oss

Folk

Fontenehuset bobler og vokser

Avatar

Publisert

Fontenehuset Ullensaker har vokst seg stødigere og større siden oppstart i november i fjor. Nå søker de seg ut til næringsliv og andre aktører som kan bidra til videre mestring for medlemmene.

Det er vital stemning i lokalene til Fontenehuset Ullensaker. De holder til på 350 kvadratmeter – over Møbelhuset i sentrum for dem som er lommekjent – og der har det skjedd saker og ting siden den myke oppstarten 2. november i fjor.

– Vi har 32 faste medlemmer og 40 mulige medlemmer siden åpningen, og det synes vi er veldig bra, sier Bente Lise Moe, en av totalt fire faste medarbeidere hos Fontenehuset Ullensaker.

Best i landet

Ikke nok med at det har vært formidabel medlemsvekst på kort tid, for fontenehuset i vår by var etter tre måneders drift det huset som toppet statistikken for antall timer til stede per dag per medlem i hele landet.

– Vi synes at vi er gode her på huset, sier leder Ane Sjuls.

Leste du denne artikkelen fra januar i år?

Full sprut for Fontenehuset

Best i Ullensaker

Og det stopper ikke her. Fontenehuset ligger på topp i kommunen i kampanjen “Sykle til jobben”, en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Kampanjeperioden er fra 20. april til 18. juni. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse.

Under kampanjen registrerer deltakerne ALL sin fysiske aktivitet. Det vil si at det ikke bare er sykling som teller.

– Det bruker som motivasjon i det daglige, sier Bente Lise Moe og medlem Rolf-Olav Sandberg Hanssen. Sistnevnte er en som drar opp snittet når det kommer til aktivitet, for Rolf-Olav sykler Borgen – Jessheim – Borgen hver dag for å komme på jobb på fontenehuset.

Dessuten bruker vi aktivitet og turer som en del av opplegget vårt, sier Bente Lise Moe.

– Humøret blir bedre av mosjon og turer, sier Sandberg Hanssen.

Avisprosjekt

I disse dager er arbeidet med egen avis for Fontenehuset Ullensaker på gang, og det mye mer som skjer i hverdagen.

– Husavisen vår kommer vi til å bruke når vi nå intensiverer det å bli mer synlige for næringsliv og potensielle medlemmer, sier Moe.

For nå er tiden kommet til å knytte bånd med næringslivet for at medlemmene kan skaffe seg overgangsarbeid som et trinn videre ut i arbeid eller studier.

– Ja, nå er tiden kommet for å knytte sterkere bånd til lokalsamfunnet rundt oss. Det gleder vi oss til, sier Bente Lise Moe og medlem Rolf-Olav Sandberg Hanssen.

Høyt oppe på agendaen står det å skaffe overgangsarbeidsplasser til medlemmene.

 • Overgangsarbeid er Fontenehusets modell for å få medlemmene ut i arbeid.
 • Fontenehuset velger ut og lærer opp den som ansettes og en ansvarlig person hos Fontenehuset holder jevnlig kontakt med arbeidsgiver og den ansatte.
 • Ved eventuell sykdom garanterer vi en vikar slik at arbeidet alltid blir utført på tilfredsstillende måte.
 • Arbeidsforholdet varer i 6 til 9 måneder og arbeidstiden er vanligvis 15 til 20 timer per uke.
 • Etter dette tilbys jobben til et annet medlem for en tilsvarende periode.

– Jobben med å finne disse arbeidsplassene starter nå, og vi ønsker svært gjerne å komme i kontakt aktører som kan bidra til at vi får til dette, sier Ane Sjuls.

– Meget imponerende

Seniorrådgiver i Fontenehuset Norge Anne Hellum har følgende å si om Ullensakers fontenehus:

– Jeg er imponert!

– Hvorfor det?

– Midt i pandemien med restriksjoner, håndsprit og munnbind, har Ane Sjuls og fontenehusets medarbeidere og medlemmer jobbet knallbra med rekruttering av nye medlemmer, omvisninger og besøk. Det er tydelig at alle skal føle seg velkommen og ingen skal avvises, utdyper Hellum.

– Fontenehuset Ullensaker jobber godt etter fontenehusmodellen og tilbyr en meningsfull arbeidsdag og sosialt fellesskap til sine medlemmer.

Jeg vet også at de har fått innvilget et spennende integreringsprosjekt fra IMDI (Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet) og at de snart får på plass jobb og studiekonsulent som skal støtte medlemmer som ønsker seg ut i jobb eller studier, fortsetter seniorrådgiveren.

– Fontenehuset Ullensaker er et fontenehus av god kvalitet, i rask vekst, og jeg gleder meg til å følge med videre, avslutter en imponert rådgiver.

Om fontenehuset

 • Fontenehusene tilbyr et oppbyggende arbeidsfellesskap for deg som har psykiske helseutfordringer.
 • På fontenehusene blir du medlem, ikke klient eller pasient.
 • Her finner du felleskap og rutiner i et sosialt arbeidsfellesskap.
 • Du får også støtte til å håndtere din situasjon knyttet til arbeid, Nav, behandling, bosted og andre livsforhold.
 • Du trenger ingen henvisning og tilbudet er gratis.
 • Her jobber medlemmer og ansatte side om side som likeverdige kollegaer på de snart 20 fontenehusene som finnes rundt i landet.

Les mer om fontenehus HER

Tall og fakta fra fontenehusene

 • 81 % var helt eller delvis enig i at fontenehuset hadde gjort dem bedre til å strukturere dagen.
 • 92 % var helt eller delvis enig at fontenehuset hadde påvirket deres helse på en positiv måte.
 • 59 % var helt eller delvis enig at deltakelse på fontenehuset har minsket deres behov for innleggelse og akutt hjelp det siste året.
 • 63 % var helt eller delvis enig i at deltakelse på fontenehuset har gitt dem større tro på å komme tilbake ut i jobb
 • 79 % er helt eller delvis enig i at fontenehuset har gitt dem et større sosialt nettverk.
 • 81 % er helt eller delvis enig i at fontenehuset har gitt dem større tro på seg selv og sine ressurser.

FRA ARBEIDS- OG STUDIEUNDERSØKELSEN:

 • 42% av medlemmene var i 2017 i jobb, studier eller arbeidspraksis
 • 69% av disse var i lønnet arbeid
 • 40% av de som var i lønnet arbeid kombinerte uføretrygd med lønnsinntekt
 • 62% av de som ikke var i jobb ønsket seg en jobb
 • De fleste hadde små og kortvarige jobber, men 32% av de som var i jobb hadde mer en 50% stilling og 40% hadde stått i jobb i mer enn 12 måneder.

Resultatene kan tyde på at:

 • Fontenehusene bygger selvtillit og mot til å prøve seg i arbeid – også hos mennesker som har blitt avklart som arbeidsufør

 • Fontenehusene støtter mange mennesker med store og sammensatte helseutfordringer ut i arbeid og studier.

 • Tilknytning til Fontenehuset gir tilknytning til arbeidslivet.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.