Kontakt oss

Abonnenter

Fontenehuset i 110

Avatar

Publisert

Fontenhuset Ullensaker har rundt 100 medlemmer og vel så det. Det ble feiret med historiefortelling og kake før helgen.

Et lysbildeshow fortalte en ganske så fantastisk historie for Fontenehuset i vår by siden oppstarten for 17 måneder siden.

Det begynte med et tomt lokale i 2020, og ambisjonen for 2022 er å ha 120 medlemmer knyttet til Fontenehuset, noe som bør være relativt enkelt å få til når man har 110 medlemmer nå.

FØRSTE MEDLEM: Geir-Otto Midtflø Nilsen (sittende) er medlem nummer en hos Fontenehuset Ullensaker. 

– Det er ekstra gledelig at 40 prosent av medlemmene våre er under 30, og at vi har 25 nasjonaliteter representert i medlemsmassen, sier Ane Sjuls til Jessheimpuls.

Hun sier det er gledelig fordi dette huset når ut til dem som kan ha behov for et fellesskap i en hverdag som kanskje fortoner seg litt vanskelig.

To prosjekter – psykt bra mangfold og Ung på huset – har resultert i god rekruttering, og sju av medlemmene er i alderen 16 til 25 år.

Leste du denne?

Fontenehuset bobler og vokser

Annonsering

Gode prosjekter

– Hva skyldes dette?

– Det betyr at unge og voksne vet at vi finnes, og det betyr at vi lykkes i informasjonsarbeidet vårt, sier Sjuls.

– Og så betyr det at det behov for et hus som vårt, som tilskudd til alt det gode som finnes i Ullensaker kommune, legger hun til.

Noe av ambisjonen til fontenehusene i vårt land er å bidra til at folk kommer seg ut i skole eller jobb. Og statistikken viser at 47 prosent av medlemmene i Ullensaker har kommet seg inn på skole, ut i praksis eller ut i jobb.

– Det er faktisk høyt på landsbasis, og dette er noe vi er stolte av, sier Sjuls.

Næringslivet

Ambisjonene lever i beste velgående hos gjengen på Fontenehuset Ullensaker, og noe av håpet er at næringslivet lokalt ser verdien av å bidra med praksisplass eller jobb for dem som føler seg klare til å ta steget ut i den hverdagen.

Om fontenehuset

  • Fontenehusene tilbyr et oppbyggende arbeidsfellesskap for deg som har psykiske helseutfordringer.
  • På fontenehusene blir du medlem, ikke klient eller pasient.
  • Her finner du felleskap og rutiner i et sosialt arbeidsfellesskap.
  • Du får også støtte til å håndtere din situasjon knyttet til arbeid, Nav, behandling, bosted og andre livsforhold.
  • Du trenger ingen henvisning og tilbudet er gratis.
  • Her jobber medlemmer og ansatte side om side som likeverdige kollegaer på de snart 20 fontenehusene som finnes rundt i landet.

Les mer om fontenehus HER

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.