Kontakt oss

Folk

Frisbee-golf ved Tjernet snart realitet?

Publisert

Med to tredeler av finansieringen på plass, så er det gode sjanser for at det blir sentrumsnær bane for frisbee-golf ved Nordbytjernet.

Det er relativt nyetablerte Jessheim Discgolfklubb som har gått i bresjen for å bygge en bane i tilknytning til Nordbytjernet.

Med 170.000 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DnB, gode porsjoner med friskt mot og konstruktiv dialog med Ullensaker kommune om å anlegge bane i et område sør-vest for Nordbytjernet, så er Stig Nysveen gryende optimist med tanke på sentrumsnær bane i Jessheim by.

Det er jorde, fotballbane og skog i det tenkte området, og representantene fra Jessheim discgolfklubb tror en bane vil egne seg i dette området.

Det finnes en liten treningsbane i parken ved Jessheim videregående skole, men en ordentlig bane ligger gjerne i skogsområder med vekslende terreng.

Dette for at banen skal få en viss vanskelighetsgrad slik at den blir utfordrende nok for dem som er gode.

AKTUELT: Dette er området som kan være aktuelt å anlegge en bane for frisbee-golf. Hensyn til andre som bruker området blir ivaretatt. 

Optimister

– Vi er optimister, selv om vi fortsatt har behov for å få på plass resten av finansieringen – gjerne i form av spons eller annen støtte, sier Nysveen.

– Inngrep i terrenget?

– Det er minimale inngrep som må til for å få til en bane som den vi har tenkt oss. Vi er heller ikke de første som etablerer bane for discgolf, så det er mye erfaring å støtte seg til i den prosessen.

Husker du denne?

Jobber for frisbeegolfbane i skogen ved Jessheim

Dialog

– Konstruktiv dialog med Ullensaker kommune?

– Det vil jeg si. Det var dette området som pekte seg ut i dialogen vi har hatt med kommunen om dette.

Ullensaker kommunes Haakon Fjone istemmer at dialogen har vært konstruktiv og god.

Han kan også berette at det har vært jobbet for en bane som dette i flere år, men at det har gått litt trått med lokalisering.

– Men i området Nordbytjernet så eier kommunen en del grunn sjøl, sier Fjone.

Plan for området

– Bare å kjøre på?

– Det nærmer seg oppløpet for en helhetlig plan for hele området. Det har vært jobbet med den ganske lenge, men nå ligger det an til at den kommer opp politisk før sommeren. Denne banen blir i så fall en del av den planen, sier Fjone.

– Grunn til å være gryende optimist med tanke på å få til noe?

– Det vil jeg si. Vi ønsker aktivitet rundt Nordbytjernet, og dette er noe alle kan benytte seg av. Så handler det bare om å anlegge en bane som tar hensyn til annen ferdsel som allerede er etablert i dette området, sier Fjone, som også han understreker at det er snakk om minimale fysiske inngrep for å etablere en bane som dette.

Fakta frisbeegolf

  • Frisbeegolf er en av verdens raskest voksende sporter
  • Bare i USA har over 8-12 millioner mennesker prøvd denne sporten, og det finnes over 7000 registrerte baner i verden.
  • I Norge er det nå mer enn 150 baner spredt rundt i landet og antallet øker fra år til år.
  • Selv om det ikke finnes nøyaktige tall på antall spillere i Norge, regner man med at det er mellom 20.000 og 25.000 som spiller hvert år.
  • Det er lett å komme i gang med frisbeegolf og det passer for hele familien.
  • Utstyret er billig og det er gratis å spille på alle banene i Norge.
  • Man kan spille sammen med andre eller mot seg selv.
  • Fremfor alt er det en utfordrende, morsom og sosial sport!
  • Den mest komplette oversikten over baner i Norge finner man hos DiscGolfPark. 

 

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.