Kontakt oss

Kommentar

Frykten for å bli overkjørt av Nye Veier

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Er redselen for ikke å bli hørt i prosessen om mulig ny motorvei gjennom Ullensaker reell, eller er innbyggerinitiativet litt tidlig på ballen? Og hva navigerer Nye Veier etter?

Dette er to vesentlige spørsmål som er ute og flyter blant dem som engasjerer seg i prosessen rundt ny motorvei gjennom Ullensaker.

Gårsdagens kommunestyremøte dreide seg i all hovedsak om budsjettet for 2021, men mot slutten av 2020 er engasjementet størst rundt etableringen av framtidig motorvei gjennom Ullensaker.

Interesseorganisasjonen Nei til ny E16 gjennom Ullensaker teller nå 4.000 medlemmer, og det jobbes målbevisst og iherdig med å dokumentere framtidige konsekvenser for nærmiljøer, mulige hull i dokumentasjonsarbeidet i forkant av trasévalg samt at det stilles spørsmål ved hva selskapet Nye Veier lander på når de skal velge hvor veien skal gå til slutt.

Spørsmål

Det er Nye Veier som – ifølge hjemmesiden deres ” skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.” legger til grunn i sitt endelige valg av trasé mellom Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker kommuner.

Venstres Torbjørn Merkesdal stilte flere grunngitte spørsmål til ordfører Eyvind J. Schumacher i gårsdagens kommunestyremøte. Spørsmålene ble svart ut av administrasjonen.

Den sekvensen kan du se her: E16

MULIGE VEIVALG: Nei til ny E16 i Ullensaker har laget virtuelle kart som viser potensielle traseer gjennom Ullensaker. De har basert traseene på forskjellig dokumentasjon.

Interesseorganisasjonen Nei til ny E16 i Ullensaker har laget et interaktivt kart basert på forskjellig dokumentasjon. De gule feltene i kartet er en miljøsone på 150 meter, der foreningen forstår det slik at eiendommer vil bli båndlagt og det vil bli lagt ned byggeforbud hvis veien vedtas i en bestemt veilinje.

TRYKK HER FOR INTERAKTIVT KART

Nye Veier registrerer at det er stort engasjement hos innbyggerne i de fire kommunene. Det største engasjementet finner vi i Ullensaker.

Redsel

I Jessheimpuls har vi fulgt denne prosessen litt av og på. Vi har registrert engasjementet – vi omtalte det som et gryende folkeopprør i en tekst i september i år – og det har bare økt i styrke og antall siden den gang.

https://jessheimpuls.no/jp/2020/09/07/gryende-folkeoppror-mot-ny-vei/

Men en voksende følelse av deja vu har begynt å melde seg for undertegnede. Jeg opplevde sluttfasen av det som ikke kan beskrives som annet enn en sår og opprivende kamp mellom lokalsamfunnet på Gardermoen (og også andre steder i Ullensaker) og maskineriet som jobbet med å løse inn eiendommer og grunn og friluftsområder.

https://jessheimpuls.no/jp/2018/10/08/tok-med-seg-huset-og-dro-fra-flyplassmonsteret/

Sårt for mange

Man skal være forsiktig med sette epoker og slike ting opp mot hverandre, men prosessen på 90-tallet kan til en viss grad sammenlignes med det engasjementet og den frustrasjonen vi ser i deler av befolkningen øst i Ullensaker og i Jessheim by i disse dager.

Jeg skrev lokalbefolkningens kamp helt mot slutten av den opprivende prosessen (jeg begynte i Romerikes Blad på Jessheim i 1996), men jeg husker folkemøter der folk tok til tårene, ble sinte eller satt som tilhørere da Ole Vestengen og andre talspersoner tok ordet. Det var heftige og opphetede møter. Og sårene har nok ikke grodd for en del av dem som sto oppi det.

https://jessheimpuls.no/jp/2018/10/08/luft-under-vingene-litt-raskere/

Sinne

Det oppleves som om frustrasjonen i de mest aktive innbyggerne er på stigende kurs på grunn av en følelse av ikke å bli hørt i stor nok grad i denne prosessen. Mangel på innsyn er også en kime til frustrasjon i interesseorganisasjonen Nei til ny E16 gjennom Ullensaker.

De blir møtt med at det er tidlig i prosessen, og at Nye Veier er seg bevisste en åpen og transparent prosess, noe de mener at de nesten 1.200 innspillene (380 fra Ullensaker) er et bevis på.

Dessuten blir det muligheter for medvirkning senere også, er beskjeden fra Nye Veier. Men interesseorganisasjonen frykter at “senere” det kan være for sent.

Frykten for at vektige argumenter og nyttig informasjon ikke tatt hensyn til, er også til stede hos interesseorganisasjonen Nei til ny E16.

Lytter de?

Som Jessheimpuls har skrevet tidligere. Det kan godt hende at Nye Veier lytter til alt av innspill som kommer inn, og det kan godt hende at medvirkningen oppleves som god.

Men så lenge det ikke oppleves slik for dem som befinner seg på andre siden av gjerdet, så kan det tyde på at dialogen og viljen til samarbeid ikke er godt nok kommunisert.

Alle sår er ikke grodd etter prosessen rundt hovedflyplassen.

Og – sett utenfra og slik vi leser atmosfæren der ute – en ny motorvei kan strekke seg seg som et åpent sår fra øst til vest gjennom Ullensaker hvis følelsen av medvirkning ikke forsterker seg utover i prosessen.

Kollisjonskurs?

Som tidligere RB-kollega Terje Karlsson i forbindelse med flyplassåpningen i 1998:

“Nå begynner den virkelig jobben. Og Ole (Korslund, red.anm) fikk rett. Det viste seg snart at det ikke var helt enkelt for kommunale myndigheter å samarbeide med statlige utbyggere om flyplass, jernbane, nye veier og forsvarsanlegg. De som skulle gjennomføre prosjektene…kom raskt på kollisjonskurs med lokalbefolkningen.”

Det sies at historien har en tendens til å gjenta seg.

Så får vi se om det går samme vei som i prosessen med hovedflyplassen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.