Kontakt oss

Ukategorisert

Går mot mangel på gravplasser

Arbeidet med ny gravplass på Jessheim nord skal i gang i 2022. I mellomtiden nærmer Ullensaker seg grensen for hva som er lovlig antall ledige graver om få år. Denne uka har det vært budsjettmøte i politikken, og der kan vi i ett av mange såkalte verbalforslag (et signal om hva de som styrer ønsker fokus på) at: «Kommunedirektøren bes starte opp arbeidet med prosjektering av ny gravlund på Nordby nord. Investeringer innarbeides i budsjett og økonomiplan høsten 2022. Alle nye fremtidige planer om utvidelser av gravlunder på dyrket mark stanses. Dette gjelder ikke de påbegynte prosjektene der grunn er ervervet.» Viktig setning – For oss var det viktig å […]

Publisert

Arbeidet med ny gravplass på Jessheim nord skal i gang i 2022. I mellomtiden nærmer Ullensaker seg grensen for hva som er lovlig antall ledige graver om få år. Denne uka har det vært budsjettmøte i politikken, og der kan vi i ett av mange såkalte verbalforslag (et signal om hva de som styrer ønsker fokus på) at: «Kommunedirektøren bes starte opp arbeidet med prosjektering av ny gravlund på Nordby nord. Investeringer innarbeides i budsjett og økonomiplan høsten 2022. Alle nye fremtidige planer om utvidelser av gravlunder på dyrket mark stanses. Dette gjelder ikke de påbegynte prosjektene der grunn er ervervet.» Viktig setning – For oss var det viktig å […]
Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.