Kontakt oss

Abonnenter

For høyt mot naboeiendommene

Avatar

Publisert

Som for åtte måneder siden ble prosjektet i Gotaasalleen sendt tilbake til tegnebordet. Det er ikke tatt nok hensyn til naboeiendommene.

Et enstemmig formannskap ba for åtte måneder siden om at boligene som grenser til to private eiendommer med et visst vern på seg måtte bli på maks tre etasjer.

Da saken ble lagt fram for politikerne igjen, så var ikke den justeringen foretatt, noe flertallet stusset over.

– Vi sendte saken tilbake, og vi ønsker en redegjørelse fra administrasjonen – som foreslo å godkjenne saken – om hvorfor det er ønskelig å gå mot formannskapets beskjed om tre etasjer mot de eiendommen som grenser til prosjektet i sør, sier fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud til Jessheimpuls tirsdag ettermiddag.

Politikernes innspill følger saken, som sammen med en redegjørelse blir løftet fram igjen som politisk sak etter sommeren en gang.

– Det er ikke sånn at det er bråhast med dette prosjektet, for det er et punkt om at skolekapasiteten i området skal være god nok før det blir bygging. Så om dette blir vedtatt først etter sommeren er ingen krise, noe utbygger for så vidt var enig i, sier Stokstad Oserud.

– Særdeles viktig

– Dette er et særdeles viktig prosjekt som ligger inntil verneverdig bebyggelse og som blir portalen inn mot Jessheim sentrum. Derfor er vi nødt til å stille særskilte krav til kvaliteten, var beskjeden fra ordfører Eyvind J. Schumacher og flertallet i formannskapet for åtte måneder siden.

OKTOBER 2021: Slik så de første skissene ut. Hovedbildet i denne teksten viser hvordan utbyggerne nå ser for seg prosjektet som strekker seg langs Trondheimsvegen og til Gotaasalleen. Alle skisser: Dark Arkitekter

Utbyggerne (Gotaas Utvikling AS og Step Eiendom AS) fikk med seg en solid rekke innspill fra politikerne:

  • Nedtrapping til tre etasjer mot trehusene i sør (det samme ville Høyre)
  • Stilen mot trehusene i sør skal være av typen «townhouse» med saltak
  • Synliggjøre et triveligere byrom ut mot Trondheimsvegen
  • Grøntområde i dette prosjektet må forsterkes for å samsvare mer med ønsket om å få til et sammenhengende grøntdrag som kobler seg på Herredshuset og Villa Sole – og videre innover i kulturkvartalet
  • Skape et særegent arkitektonisk uttrykk ved hjelp av farger, materialer og fasadenes uttrykk
  • Legge til rette for næring ut mot Trondheimsvegen
  • Gjøre hjørnet mot rundkjøringen i Gotaasalleen mer tiltalende enn nåværende tegninger

– Det er bedre å få disse innspillene nå, var innstillingen til utbyggerne i oktober i fjor. Nå er prosjektet jobbet med, og formannskapet skal ta stilling til om deres innspill er ivaretatt i god nok grad.

200 boliger

Planforslaget omfatter siste del av boligfeltet med benevnelse K2 i Byplan Jessheim. Planområdet utgjør ca. 13,7 mål og ligger sør for Herredshuset, delvis langs jernbanen.

Planforslaget legger til rette for rundt 200 boenheter, utadrettet virksomhet i Gotaasalléen og mulighet for konvertering av boligareal til næring ut mot Trondheimsvegen og uteoppholdsarealer.

JUNI 2022: Slik ser utbyggerne for seg hjørnet der Gotaasalleen møter Trondheimsvegen. Utbyggerne ble bedt om å jobbe mer med akkurat dette hjørnet da prosjektet ble presentert i oktober i fjor. 

OKTOBER 2021: Slik så de første skissene ut av krysset Gotaasalleen – Trondheimsvegen. Politikerne var ikke helt fornøyd med lange ubrutte flater i prosjektet da de fikk planene presentert første gang. 

SETT FRA NORD: Slik ser utbyggerne for seg at prosjektet kan se ut når vi står i Trondheimsvegen og ser mot sør. Gotaasallen til venstre ved rundkjøringen midt i skissen. 

Tonet nok ned?

Dette prosjektet grenser til tre eiendommer som har et visst vern på seg, og formannskapet diskuterte dette ganske grundig da saken var oppe i oktober i fjor.

Det er Kristen og Eva Fari som eier eiendommen Bjørk, og Stig Gunleiksrud eier eiendommen Fredheim. Disse to boligene ligger mellom Teisengården og det kommende prosjektet, og grunneierne har vært redde for å bli bygget inne hvis vern opprettholdes.

Tone ned

TONET NOK NED?: Det knyttet seg en viss spenning til om utbyggerne har tonet byggene som grenser til to eiendommer med vern på seg i stor nok grad. Det har de ikke gjort, mente formannskapet, som sendte saken tilbake til tegnebordet igjen.

Fremskrittspartiet ønsket at vern på de to eiendommene skulle oppheves, men så skjedde ikke.

Dette ble sagt i sakens anledning i oktober i fjor:

– Det er to måter å se på dette, og det er enten å vurdere fjerning av vern på de to boligene vi her snakker om – eller så må det skaleres ned inn mot disse eiendommene, repliserte Schumacher. Og det er nettopp det som ble vedtatt (mot Frp sine stemmer) i formannskapet i går kveld.

Høyre har kjempet mye for dette hjørnet, og det må i det minste bli kun tre etasjer mot bolighusene Bjørk og Fredheim, var Willy Kvilten sin klare beskjed.

– Bevaring av dette miljøet er viktig, og trehusene må framheves i denne inngangsporten til Jessheim, sa varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

Det gjenstår å se om utbyggerne har tatt nok hensyn naboeiendommene i de nye skissene.

Det får vi svar på i formannskapet tirsdag ettermiddag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.