Kontakt oss

Abonnenter

Seks innsendte forslag til arkitekturpris

Avatar

Publisert

Seks innsendte forslag på kandidater til arkitekturprisen er mottatt innen fristen 15. mai. Det blir med andre ord kåret en vinner i år også, selv om det foreløpig ikke er kjent hvilke kandidater som foreligger. 

I år er tredje gang gode prosjekter skal løftes fram for å inspirere andre til å legge inn det lille ekstra når andre prosjekter skal gjennomføres i vår lille by og kommune.

– Vi fikk inn seks forslag til årets pris. Nå skal sekreteriatet gå gjennom kandidatene for å se om de oppfyller kvalifiseringskriteriene før de blir overlevert til arkitekturrådet, sier overarkitekt i  enhet for plan og næring Jeta Limani Andreassen til Jessheimpuls.

Tredje året

Arkitekturprisen kom på plass i mars 2021, og noe av begrunnelsen var som følger:

«Kommunen vår preges av et høyt utbyggingstempo. For at vi skal få en levende by og fine lokalmiljøer, vil vi øke fokuset på arkitektoniske kvaliteter og god byutvikling som bidrar til attraktive byområder og tettsteder. Vi vil derfor at det etableres en årlig arkitektur/byutviklingspris som gir heder og ære til et byggeprosjekt for foregående år som har tilført kommunen god arkitektur etter andre urbane kvaliteter. Prisen bør innbefatte en liten gave, plakett og blomster.»

Les hele saken her: 

Nå får vi arkitekturpris

Engasjerer folket

En effekt av arkitekturprisen ser ut til å være at folk ser ut til å respondere positivt i form av å foreslå kandidater til arkitekturpris de to årene det har vært mulig.

Og nå er det altså på tide å foreslå kandidater til årets pris. Og det er to måter å sende inn forslag:

  1. Elektronisk forslag finner du ved å TRYKKE HER
  2. Send en e-post til arkitekturpris-ull@ullensaker.kommune.no

Prisen kan tildeles følgende tiltak:

  • Nybygg, tilbygg og påbygg
  • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre/verneverdig bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes
  • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og miljøer
  • Anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer, byrom og gateanlegg ol.
  • Nominerte prosjekter må ligge innenfor Ullensaker kommunes grenser og være ferdigstilt i løpet av de foregående fem år.
  • Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige.

Link til Ullensaker kommunes hjemmeside, med mer informasjon om arkitekturprisen, finner du ved å TRYKKE HER

Tidligere vinnere

Arkitekturprisen er delt ut to ganger, og her er vinnerne fra den gang:

DnB-bygget:

Tidenes første arkitekturpris delt ut

Jessheimhagen:

Arkitekturprisen hjem til egen hage

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.