Kontakt oss

Abonnenter

Hindringer eller løsninger?

Avatar

Publisert

NYHETSANALYSE

Er den kommende byplanen ferdig konstruert fra administrasjonen i Ullensaker kommune? 

I dag er det temadag for politikere, grunneiere, administrasjon og andre som har – eller burde og skulle ha? – en hånd på rattet og et ord med i laget rundt løsninger og hva veien til målet om hva Jessheim by skal og bør bli.

Noe av det viktigste som skal diskuteres er overvann og flomveier i Jessheim sentrum. I tillegg kommer temaer som renovasjon, parkering og vei- og gateløsninger.

 

Viktige saker

Dessuten skal formannskapet tirsdag debattere både prosjektet Gartnerløkka og mulige løsninger for nevnte flomveier og overvann.

Les om Gartnerløkka her:

Gartnerløkka opp igjen

Ingen av disse sakene er udelt uproblematiske, ut fra reaksjonene de forrige gangene disse temaene har vært oppe på politikernes sakskart.

Overvann

Sakene om overvannshåndtering og Gartnerløkkka har vært sendt tilbake til administrasjonen eller blitt utsatt fordi nye momenter har kommet til i sakene.

Gartnerløkka er et prosjekt som er gått fra å være 200 boliger (annonsert inn i boligprogrammet i 2016) til å bli et prosjekt med 500 boliger i dag.

Les mer om overvann og potensielt trøbbel her:

Overvann til besvær?

Hindringer?

Viktige avgjørelser og grep er i ferd med å bli tatt for Jessheim by; indrefileter som stasjonsområdet, rådhusplassen og sentrumsprosjektene S4 og S5 – med potensielt bibliotek, kinosenter, mathall, næringslokaler, boliger og andre bymessige kvaliteter som smug og smett – ligger i løypa for å kunne realiseres.

Mangel på dialog og forståelse mellom administrasjonen og det politiske miljøet – både posisjon og opposisjon. Sistnevnte punkt fikk vi et eksempel på før helgen, i forbindelse med stenging av deler av Rådhusplassen for biltrafikk.

I den forbindelse uttrykte politiske røster – fra både posisjon (Sp) og opposisjon (Frp) – overraskelse over at grunneiere og næringslivsaktører som ville bli berørt hverken var tatt med på råd eller informert i god tid i forkant.

Løsninger?

Vi skal ikke gjør en fjær om til et snes høns her, men at representanter fra både opposisjon og posisjon uttrykker overraskelse over at berørte parter ikke er hørt når det kommer til stenge deler av rådhusplassen for biltrafikk, gir en indikasjon om at informasjonsflyten og kanalene mellom administrasjon og det politiske miljøet kanskje ikke er optimalt.

At det også i konsulentrapporten – den som gir sin anbefaling om håndtering av overvann i Jessheim sentrum – ikke blir tatt hensyn til tidligere ideer og forslag til løsninger for rådhusplassen, kan stå i fare for å forkludre, fordyre og forsinke gjennomføringen av arbeidet med ny rådhusplass.

Det er kanskje derfor den saken ble sendt tilbake og utsatt av formannskapet da den lå på bordet for en tid tilbake?

Noen svar

Nå skal det meste på bordet igjen, og det er grunnen til at dette kan bli en interessant uke på rådhuset.

Er kommunikasjon mellom politikken og administrasjonen slik den skal være?

Det finner vi ut av når både administrasjonen i kommunen samt utbyggere av de 500 leilighetene på Gartnerløkka tirsdag skal orientere formannskapet.

Tar innleide konsulenter hensyn til  planer og vedtak som allerede ligger der?

Er det mulig å løse opp i alle knutene forbundet med stasjonsområdet, rådhusplassen og andre sentrale prosjekter i Jessheim sentrum?

Vi får en og annen indikasjon om det denne uka.

Jessheimpuls rapporterer fortløpende.

God mandag.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.