Kontakt oss

Folk

HV øver i Jessheim by

Publisert

De neste dagene vil vi se soldater fra Heimevernet i bybildet. Dette er en planlagt øvelse med fokus på operasjoner i byområder. Det blir mest aktivitet rundt rådhuset. 

Det er spesielt torsdag og fredag at HV-soldater vil være i aktivitet rundt i Jessheim sentrum.

Dette er Heimevernets spørsmål og svar for dem som måtte lure på hva dette dreier seg om:

Hvorfor er det soldater i gatene?

Heimevernet trener på å beskytte byens borgere. Militære operasjoner i by er komplisert og Heimevernet må trene i byen for å kunne møte trusler i byen. Dette er den første av flere treninger som vil gjennomføres i bybildet. Området er valgt for å redusere friksjonen mellom soldatenes trening og byens borgere. Vi hindrer ikke folk å komme på jobb eller skole – næringsliv blir i liten grad berørt.

Har jeg lov til å passere dem?

Sperringer vil normalt kunne passeres av fotgjengere. Biler vil måtte vente eller bli anvist til å kjøre en annen vei. Stedene som sperres blir valgt slik at det skal være lettest mulig å passere.

Gaten er sperret. Hva kan jeg gjøre?

HV trener på teknikker i bybildet. Det vil normalt ikke være sperret lenge. Stedene blir valgt der det er mulig å kjøre rundt om man ikke kan vente. Snakk med HV-soldatene så kommer vi frem til en løsning. Fotgjengere kan normalt passere.

Hvor lenge kommer dette til å vare?

Heimevernsøvelsen varer fra 25. – 30. april 2022 med mest aktivitet midt i uken og det kan være mindre aktivitet før og etter øvelsen.

Har det skjedd noe som tilsier at dette trengs nå?

Nei. Dette er Heimevernet som trener som vanlig. Valg av øvingsområdet er nytt fordi vi dreier fokus mot byen og dets funksjoner og borgere.

Jeg blir hindret på min vei – hva kan jeg gjøre?

I utgangspunktet kan du bevege deg rundt soldatene. Hensikten er at det skal finnes omkjøringsmuligheter. Dersom dette ikke går ta kontakt med soldatene så kommer dere frem til en løsning. Heimevernet ønsker et godt samarbeid med befolkningen.

Kan man snakke med soldatene?

Ja – HV soldatene svarer gjerne på henvendelser. Er de opptatt kan du vente eller snakke med en med refleksvest.

Hvem er HV soldater?

HV soldatene er vanlig mennesker med vanlige jobber. De har gjennomført førstegangstjeneste og så blitt rulleført i HV. De tjenestegjør til de er 44 eller 55 år. De er ikke frivillige, men gjør denne jobben av pliktroskap. HV-02 stilte over 100 menn og kvinner klare til å slåss i Oslo da man var redde for at det var flere gjerningsmenn, helgen 22/7 2011.

Har kommunen bedt om dette?

Nei. Kommunen har ikke bedt om dette. Men kommunen er positiv til Heimevernet og har bidratt til å spille oss gode. Det er Heimevernet som står bak tiltaket.

Hvorfor kan de ikke trene et annet sted?

Militære operasjoner i by er komplisert. Særlig med befolkning til stede. Skal vi kunne møte trusler i byen må vi kjenne byen godt og byen kjenne oss. Da må vi trene der byen er og ikke bare i et øvingsfelt. Vi trener også i øvingsfelt – også på denne øvelsen. Der trener vi på ting vi ikke ønsker å gjøre i byen på øvelse som skarpskyting og så videre.

 

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.