Kontakt oss

Abonnenter

Ja til snøsmelting i bykjernen

Avatar

Publisert

Et flertall i kommunestyret går for å etablere snøsmeltingsanlegg ved Gotaasalleen. Og det kan ligge an til å bli snøsmeltingsanlegg flere steder i bykjernen.

De siste dagene har det vært jobbet politisk for å komme fram til et forslag som kan få et stort flertall for å etablere snøsmeltingsanlegg i forbindelse med opparbeidelse av torget på toppen av Gotaasalleen.

Ap, FrP, H, Sp, MDG, V og KrF har funnet sammen, og de fremmet et felles forslag i kommunestyret tirsdag kveld.

Annerledes tone

et ble en interessant debatt i kommunestyret tirsdag kveld, og debatten bar preg av – som et unntak, må vi legge til – en konstruktiv og fremoverlent tone fra begge sider av det politiske gjerdet.

– Dette har vært en føljetong, og gjennom helgen har vi fått et tydelig flertall for å gå for dette, sa Arbeiderpartiets Lars Fjærli Hjetland som førstemann ut fra talerstolen i denne saken.

– Dette handler om byutvikling, og når de åpner bakken der borte så må vi handle. Hvis ikke så vil det gå mange tiår før denne sjansen byr seg igjen, fortsatte Ap-representanten – som tok seg tid til å takke for god dialog på tvers av det politiske bordet i denne saken.

– Dessuten peker denne saken på hvor vi vil med resten av byen, la Fjærli Hjetland til.

Nesten alle med

Deretter inntok de forskjellige partier talerstolen for å redegjøre for hvorfor det har vært både tvil og tro forbundet med hvor de landet i denne saken.

Vi har omformulert utsagnene, men innholdet består.

Annonsering
 • Toget går nå, og dette er en god løsning for miljøet (MDG)
 • Det er ikke hastverk forbundet med denne saken (Frp)
 • Ja takk til levende byliv, og dette bidrar til det (V)
 • Vi er satt til å håndtere både byutvikling og folks utfordringer i hverdagen (Ap)
 • Dette er malen, men ikke bare i sentrumskjernen (Beathe Christensen, uavhengig)
 • Folk sliter med økonomien sin, så vi kan ikke bruke penger på dette (Rødt og Sv)
 • Antall hoftebrudd koster Ullensaker 12 millioner kroner i året. To hoftebrudd færre er millionen spart (MDG)
 • Et godt vedtak (Sp)
 • Alle partier har tvilt i denne saken (Ap)

Vedtaket

Dette forslaget ble vedtatt:

Kommunedirektøren gis myndighet til å inngå avtale med Solør bioenergi om etablering av gatevarme/snøsmelteanlegg for Gotaastorget. Følgende legges til grunn for avtalen:

 1. Øvre investeringsramme på kr 3,7 millioner eks mva for etablering av anlegget (skal jobbes etter åpen bok prinsippet).
 2. Inngått rammeavtale med Solør bioenergi på kjøp av bioenergi/varme med et øvre pristak på 64 øre/kWh for månedens spotpris strøm.
 3. Det forutsettes at det etableres fordelerkummer for seksjonering, som gjør at man kan styre anlegget i minst to sløyfer (Herredshuset og kommunal veg/torg).
 4. Kommunen går i dialog med Stor-Oslo Eiendom om arealet (260 m2) som ligger i forkant av deres bygg skal inngå i prosjektet. Det forutsettes at kostnaden for investering og drift dekkes av grunneieren selv.
 • Inndekning for investeringskostnadene og drift av anlegget legges inn i budsjettet for 2023. For kostnader som eventuelt skulle forfalle i år, tas de i forbindelse med tertialrapportering.
 • Kommunestyret ber administrasjonen legge til grunn i arbeid med rullering av byplanen at det er ønskelig å se på mulighet for fjernvarme/snøsmelteanlegg i bykjernen av Jessheim, og hvordan dette kan inngå i fremtidige reguleringsplaner.
 • Det presiseres imidlertid at kommunen ikke skal dekke kostnader for investering og drift på private eiendommer.»
Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.