Kontakt oss

Byutvikling

Jessheim med videre i kampen om OsloMet

Publisert

Jessheim er som en av fire mulige lokasjoner med videre i planene til OsloMet. Det er i hvert fall det rektor Curt Rice sin anbefaling til styret i OsloMet.

– Vi er nå i en fase der kravene til etablering av et nytt campus snevrer inn de reelle mulighetene, sier rektoren på ansattportalen til OsloMet.

Les hele teksten hos OsloMet HER

Rektor Curt Rice anbefaler styret å gå videre med fire av de ni konseptene som er vurdert for et nytt OsloMet-campus på Romerike.

Og de fire er:

  • Fakultet for helsevitenskap etablerer virksomhet i et campus på Ahus i Lørenskog
  • Fakultet for helsevitenskap og fakultet for teknologi, kunst og design etablerer virksomhet i et campus på Ahus i Lørenskog
  • Fakultet for helsevitenskap og fakultet for teknologi, kunst og design etablerer virksomhet i et campus på Lillestrøm
  • Alle fire fakulteter er representert i et campus på Jessheim av begrenset størrelse

Leste du denne?

Ulidelig spennende om OsloMet

Rektor understreker at alle konseptforslagene tar hensyn til styrets føringer og tidligere diskusjoner om en fullverdig campus, uavhengig av beliggenhet og dimensjonering.

– Konseptene vi anbefaler å utrede videre vil alle være en fullverdig campus, og legger opp til en moderne og attraktiv campus med betydelig aktivitetsnivå, sier Rice.

I dialogen med kommunene på Romerike har man identifisert muligheter for beliggenhet, faglig samarbeid og regionale kompetanse- og utdanningsbehov.

Styret i OsloMet skal behandle saken i møte 17. juni.

Styret vil endelig vedta konseptvalgutredningen mot slutten av 2021, og dermed vedta hvor OsloMet sitt nye campus på Romerike skal ligge og hvilken faglig profil det skal ha.

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.