Kontakt oss

Abonnenter

Jubilant først i skolekøen

Avatar

Publisert

Tirsdag skal kommunestyret vedta hvordan skolene skal bli store nok og bra nok. 50-årsjubilanten Døli skole er først ut av startblokkene.

Det er 50 år siden det første kullet med førsteklassinger sto i skolegården på splitter nye Døli skole, en morderne skole med datidens trend åpent landskap og morgensang så langt øyet kunne se og øret kunne høre.

Nå er skole for liten, og allerede i høst begynner arbeidet med å finne ut hvordan Døli skole skal klare å håndtere trykket og veksten av nye elever i framtiden.

Leste du denne?

Han som maste seg til skolestart

Tidenes første

Lars Fjærli Hjetland (Ap) leder det politiske hovedutvalget med ansvar for skoler og barnehager, og han må sies å være mer enn rimelig fornøyd med den tverrpolitiske jobben som er gjort med å få Ullensakers aller første skolebruksplan opp til politisk behandling – og det med tverrpolitisk enighet.

ENIGHET: Det er tverrpolitisk enighet om Ullensakers aller første skolebruksplan, og det er veldig viktig at vi fikk til det, sier utvalgsleder for skole og barnehage Lars Fjærli Hjetland (Ap).

– Det er ekstremt viktig at vi klarte å oppnå tverrpolitisk enighet, for dette blir et veldig dokument å navigere etter når vi nå skal investere i skolekapasitet og skolekvalitet i årene som kommer, sier Fjærli Hjetland.

Dette er prioriteringslista som utvalget anbefaler:

Annonsering

Forskjellige behov

– Hvordan står det egentlig til på skolefronten i Ullensaker?

– Skolebyggene er i forskjellig forfatning; vi har alt fra helt nye skoler til gamle skoler med moduler, og mye av arbeidet – og investeringene – i framtiden handler om hvordan vi klarer å ha stor nok skolekapasitet – og kvalitet i skolen – med den veksten vi ser for oss, sier hovedutvalgslederen.

– Hvordan kan vi vite hvor mange elever som vil sogne til de respektive skolene om 15 år?

Talldata

– I Ullensaker har vi tatt i bruk et nytt verktøy som lager en såkalt befolkningsframskriving som er mulig å støtte seg til med tanke på veksten.

– Hva er det?

– Et verktøy som fores med tall og data – for eksempel hva slags boliger som bygges hvor og andre variabler – som gir oss en ganske god pekepinn på behovet i de forskjellige skolekretsene, forklarer Fjærli Hjetland, som sier at skolebruksplanen som blir vedtatt neste uke skal revideres hvert tredje eller fjerde år.

– På den måten får vi så nøyaktige framskrivninger som mulig, noe som er helt nødvendig for å kunne ha oversikt og kontroll på den veksten vi kommer til å få i kommunen.

Døli først

1971: De aller første førsteklassingene på Døli skole i august 1971. Tom Erlandesen og Ole Ragnar Larsen poserer for fotografen ute i den gruslagte skolegården.

– Og først ut er Døli skole?

– Ja, der er situasjonen prekær, for kapasitetsbehovet kommer til å bli doblet i løpet av ganske få år, sier utvalgslederen og peker på den pågående utbyggingen i området Jessheim sør.

Annonsering

– Det kommer til å bli satt i gang prosjektering av Døli skole allerede i høst, og da finner vi ut om det blir utvidelse av eksisterende Døli skole eller helt ny skole.

– Ungdomsskole i Jessheim sentrum er også løftet fram?

-Korrekt, det er nummer to på prioriteringslista. Men jeg vil understreke at selv om vi snakker om en stor ungdomsskole som skal erstattet Allergot og Nordby, så vil det ikke bli en monsterskole der enkeltelever forsvinner i mengden. Den type skole er nødt til å ha mange komponenter som ivaretar et godt skolemiljø. Vi må lage en skole som inneholder flere soner.

– Ingen overraskelser i kommunestyret når denne saken behandles, med andre ord?

– Her har vi lyktes med tverrpolitisk enighet i utvalget som har utarbeidet planene. Og jeg håper og forventer at den enigheten ligger fast i kommunestyret.

– Det er viktig for Ullensaker, og jeg håper vi kan få til mer felles enighet i store saker for kommunen i årene som kommer.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.