Kontakt oss

Byutvikling

– Kultur blir en viktig hjørnestein

Avatar

Publisert

Kultur blir en av de viktigste hjørnesteinene i utviklingen av byen Jessheim, sier plansjef Åge Vebostad i Ullensaker kommune.

Politikken har så smått rullet i gang etter kommunevalget, og plansjef Åge Vebostad har hatt såkalt politikeropplæring av de nye folkevalgte på rådhuset. Ikke at det er stille før stormen, men både saker og planer og prosesser har ligget rolig i påvente av at en ny hverdag skal komme på skinner – denne gang med rødgrønt regime ved roret de neste fire år.

– Hva venter bak neste åskam, Vebostad?

– Du tenker på videre arbeid med utviklingen av byen Jessheim?

– Ja.

– Jeg tror at kultur blir en viktig hjørnestein i videre utvikling av byen, hvis vi ser på tematikken med litt lange briller.

Forsterke kvaliteter

– Du må forklare? 

– I et langt perspektiv så er vi nødt til å se på såkalte områdekvaliteter – altså felles forankringspunkter – som byen kan utvikles etter. Og jeg mener at “kulturbyen Jessheim” er ett av de hovedgrepene det påtroppende kommunestyret kan være en viktig forankring å ta stiling til.

KULTURKVARTALET: Dette området blir viktig for framtidens Jessheim.

LES: Viktig for byen å få til dette

– Som i mer musikk og dans og teater?

– Gjerne det også, men det jeg sikter til i denne sammenhenger er at det vil kommer mange saker som har med byens kulturhistorie å gjøre; kulturkvartalet og utvikling av det området blir svært viktig å gjøre noe med.

Kultursti og museum

– Hvordan?

– En kultursti gjennom området fra Herredshuset til Vegelgården vil bli viktig. Det samme vil tankene om et museum i det området bli. Kulturstien vil også bidra til å koble kulturkvartalet sammen med Romsaasparken og Gropaveien, som har historisk verdi. Dette saker som kan komme på bordet til politikerne ganske raskt. Det som er sikkert er at kulturkvartalet trenger å gjøres tilgjengelig for folk.

Kulturbyen Jessheim

– Hvorfor er dette viktig?

– Fordi nettopp dette området vil styrke “kulturbyen Jessheim”. Det er mange historiske bygninger i området, og – som jeg har sagt tidligere – så er det viktig å synliggjøre stedets historie.

LES: Stillheten etterpå

Festplass

– Hva annet blir viktig?

– Rådhusplassen som festplass – og smeltedigel for folk og aktiviteter – og et mulig oppgradert kulturhus er også noe som vil bidra til å forsterke Jessheim som kulturby. Det er noe med at vi kan planlegge til vi dør, men hvis vi ikke klarer å fylle byen med liv – som i kultur og handel og folk – så blir det ikke bra by, sier Vebostad, vel vitende om at de økonomiske rammen i kommunen er som de er i overskuelig framtid.

– Men vi er nødt til å løfte fram disse tingene i det vi foretar oss i planer og strategier. Dette handler om å bygge identitet, og identitet kommer ut av felles historier og samhold.

Det nye kommunestyret hadde sitt første møte tirsdag kveld. Der ble råd, utvalg, nemnder og annet bemannet ut fra gjeldende regelverk, så nå kan vi trygt si at den nye politiske hverdagen er i ferd med å komme i sig.

– Administrasjonen vil løfte en del saker opp på sakskartet i tiden som kommer, sier Vebostad.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.