Kontakt oss

Abonnenter

“Landemerket” vedtatt

Avatar

Publisert

Boligblokken som ble solgt inn som et landemerke for Jessheim ble vedtatt med flere etasjer enn Ullensaker kommunes bestemmelser gir rom for.

Det er to uker siden formannskapet hadde boligblokken ved Jessheim sør oppe til behandling. Det endte med nok en politisk slakt av prosjektet, og saken ble utsatt i to uker.

Husker du denne?

Selges inn som ikonisk landemerke

I går var det ny runde, og det har vært møter med politiske ledelse (flertallet) og utbygger i mellomtiden. Dette møtet har resultert i justeringer rent visuelt.

ENDRINGER: Disse endringene var nok til at boligblokken ved Jessheim sør fikk flertall (Høyre sa nei) på søknaden som dispensasjon fra høyder. 

Ned på midten

Det var ikke veldig mange endringer foretatt av arkitektene etter møtet med politisk ledelse i kommunen, men fire etasjer i midten rettferdiggjorde for flertallet å gå til åtte – 8- etasjer andre steder i prosjektet, som var satt til maks seks etasjer i utgangspunktet.

– Klar forbedring

Dette er vedtaket som legger videre føringer for boligblokken:

 • Omsøkte høyder gir økt variasjon og er i tråd med kommunens ønskede utvikling for Jessheim.
 • Fasadene har fått flere sprang (forskyvninger) og har tilstrekkelig variasjon.
 • Samlet sett vurderer Formannskapet at prosjektets kvalitet er forbedret. Estetisk utforming vurderes å være i tråd med de føringer reguleringsplanen gir.
 • Økte høyder gir mulighet for høyere utnyttelse, som er særlig viktig for sentrumsnære arealer.
 • Økt høyde vil også være gunstig i forbindelse med støyskjerming av bakenforliggende bebyggelse.
 • Dispensasjon fra høyde som omsøkt vurderes ikke til å stride mot planens intensjoner og til å gi vesentlig flere fordeler enn ulemper ved følgende forutsetninger: Kommuneplanens føring om boligkvalitet legges til grunn: Det skal ikke bygges ett-roms leiligheter med mindre boareal enn 35 m².
 • To-roms leiligheter bør være minimum 50-55 m². Maksimalt 35 % av leilighetene i sentrumsnære prosjekter kan være ett- og to-romsleiligheter.
 • Minst 20 % av leilighetene bør være over 80 m². Det legges inn økt variasjon, og siste illustrasjon fremlagt for formannskapet legges til grunn. Det vil si at midtre punkthus reduseres til 4 etasjer
 • Støyvollen imot Ringvegen og Trondheimsvegen skal være varig, og ikke midlertidig.
 • Prosjektets totale volum fra reguleringsplanen skal ikke økes
 • Formannskapet har vurdert søknad om dispensasjon fra gjeldene støykrav.
 • Det vurderes at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, da tiltaket oppnår en tilstrekkelig reduksjon av støy ved bruk av dempet fasade, og bygget dermed kan plasseres som forutsatt i reguleringsplanen.
 • Bygget vil også bidra til demping av støy for bakenforliggende bygg. Det innvilges dispensasjon fra bestemmelse § 3.4 om støy.

Annonsering
Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.