Kontakt oss

Abonnenter

Lanserer Hersjøen Hotellandsby

Avatar

Publisert

Den gamle campingplassen ved Hersjøen lanseres nå som overnattingsdestinasjon med hotell, mikrohus blant trærne, opparbeidet strand og flytende badstu. Politikerne ga klarsignal til å jobbe videre med planene.

LEGENDESTATUS: Herlige Hersjøen har vært et begrep lokalt i mange år. Slik så det ut på den nå øde campingplassen tidlig på 1980-tallet. Foto: Tom Stalsberg

Formannskapet fikk tirsdag servert et mulighetsstudie for området som huset Hersjøen Camping i mange år. Området har stått tomt i mange år, og det har versert mange mulige løsninger for området.

Konkrete planer

Men nå lanserer Hersjøen Airport Village AS ved Rune Solstad er reelle planer om å utvikle området som en overnattingsdestinasjon og samlingssted for lokalbefolkningen i Morgreina og Ullensaker for øvrig.

Det snakkes om en oppgradering til 500 millioner kroner, kan vi lese hos Estate Nyheter.

HOTELL: Slik er en tenkt skisse av hotellet sett fra bakken. Det er også tegnet inn mindre hus, badstu og annet i området som nå er ønsket som overnattingsdestinasjon.

Omregulering

Det var en unisont begeistret gjeng folkevalgte som kommenterte det de omtalte som en “revitalisering av området”, og de ga uttrykk for at de ser fram til å se enda mer konkrete skisser og annet ved neste korsvei – i tillegg til at allmenheten må gå god tilgang til strandsone og annet i området.

Det er Plan 1 og Dark Arkitekter som står bak mulighetsstudie som ble presentert for området, som i dag er avsatt til fritids- og turistformål i kommuneplanen.

I kommuneplanen står det også skrevet:

Annonsering

“Når eiendommen skal utvikles skal det legges til rette for god tilgang for allmennheten til området generelt, og til badeplassen spesielt. Tilgang til annen bebyggelse innenfor området må sikres. Det tillates oppført bebyggelse til fritids- og turistformål.»

Hotell og mikrohus

MIKROHUS: Mikrohus blant trærne – og i tretopper – er noe av det initiativtakerne til hotellandsbyen ser for seg i området. 

Prosjektet har fått navnet Hersjøen Hotellandsby og består av en variert miks av overnattingskonsepter. Det legges opp til alt fra tradisjonell hotellvirksomhet til isolerte mikrohus blant tretoppene.

“Hersjøen Hotellandsby kan være et tilbud ikke bare for flyreisende, men en destinasjon for turisme og lokalbefolkning. I tillegg til å være et sted for besøkende skal Hersjøen Hotellandsby også være et samlingssted for lokalbefolkningen i Mogreina.”

Aktivitetspark?

ROMANTISK: Så romantisk kan en vinterdag ved Hersjøen arte seg, hvis vi skal tro dem som har laget et mulighetsstudie for området Hersjøen camping. På vannet ser vi en flytende sauna.

Det er sett på tilrettelegging for en aktivitetspark som får en sentral beliggenhet inne i området. Som en del av utviklingen av Hersjøen Hotellandsby inngår det å tilgjengeliggjøre og oppruste eksisterende badeplass, slik at både besøkende overnattingsgjester og lokalbefolkningen skal få nyte godt av denne.

MIKROHYGGE: Innsiden av et mikrohus ved Hersjøen. Det er tegnet inn som en mulig overnattingsmulighet. 

Initiativtakerne fikk beskjed om å jobbe videre med prosjektet ved Hersjøen, og dette kommer til å bli en politisk lenger fram i tid. Tidsaspektet er ikke fastsatt.

Men klarsignal til å begynne reguleringsarbeidet ble altså gitt.

Annonsering
Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.