Kontakt oss

Abonnenter

Løpet for nye skoler vedtatt

Avatar

Publisert

Tirsdag falt avgjørelsen i den kanskje største politiske saken i nyere tid. Utbyggingsplan av skoler til en investeringsramme på nær to – 2 – milliarder kroner. Og det blir ikke Norges største ungdomsskole i Jessheim sentrum.

– Vi vedtar nå et enormt løft for Ullensaker-skolen med en investering på nærmere to milliarder kroner de neste ti årene. Dette vil sikre nok skoleplasser for barna våre og blir et stort løft skolebyggene, sa Arbeiderpartiets hovedutvalgsleder for skole og barnehage Lars Fjærli Hjetland.

Se vedtaket lenger ned i denne teksten.

Raskt i gang

– Nå begynner vi raskt med en utvidelse av Nordby ungdomsskole og en ny Jessheim skole. Ved at vi gjør Allergot ungdomsskole om til en barneskole vil vi sørge for å løse kapsitetsutfordringene i Døli og Skogmo skolekrets, som er helt nødvendig for å sikre nok plasser, fortsatte Ap-politikeren.

Innspurten i denne saken har vært preget av et ønske om å komme til tverrpolitisk enighet i dette store og viktige spørsmålet for Ullensakers skoleframtid.

Vedtaket

UTVIDES: Nordby ungdomsskole skal utvides, og det så fort som mulig. 

Vedtaket som ble fattet er en variant av alternativ 8. Og det er dette som legges til grunn for videre arbeid, for å sikre tilstrekkelig kapasitet på barne- og ungdomsskolene i området Jessheim sentrum fram til år 2040.

Konkret vedtas følgende som plan:

  • Nordby videreføres som ungdomsskole og utvides til 6- parallell med nødvendige tiltak som sikrer 20-30 års levetid.
  • Det bygges 6-parallell ungdomsskole på ny tomt. Administrasjonen bes lege frem flere ulike tomtealternativer på hele aksen Jessheim-Algarheim.
  • Allergot utvides og konverteres til 3-parallell barneskole.
  • Det bygges ny 4-parallell barneskole på Jessheim skole og ressurssenter med kapasitet til 784 elever.
  • Døli og Skogmo beholdes som i dag. Stipulert kostnadsramme innarbeides i handlingsplanen ved budsjettbehandling.
  • Kostnadsrammen må indeksreguleres årlig.
  • Endelig kostnadsramme for hvert prosjekt fremlegges ved beslutningspunkt etter forprosjekt.

– Puslespill

–  Et puslespill som gir en totalpakke, sa Hjetland fra talerstolen.

– Jeg er glad for at vi er enige om de store linjene, sa Tom Staahle.

– Men vi har noe vi ikke er enige om, og det er å åpne for mulighet for offentlig og privat samarbeid, fortsatte Staahle.

– Dette er et omfattende arbeid, og det er bra at det er unison enighet om at vi ikke ønsker en 12-parallell skole i Jessheim sentrum, sa Lise Kragset Furuseth, som også ga ros til innspill fra Utdanningsforbundet.

BARNESKOLE: Allergot ungdomsskole blir barneskole etter hvert. Dette er en del av det puslespillet som ble vedtatt i kommunestyret på veien mot skolekapasitet som tåler trykket i framtiden. 

Ros

– En skole med 500 til 700 elever gir nærhet og oversikt, og forskning viser at skoler på den størrelsen har bedre resultater Å bli sett er viktig, la hun til.

– Dette er en gladsak, sa Lars Halvor Stokstad Oserud.

– Vi klarer ikke enstemmig, men vi kom veldig nært, la han til – i tillegg til å være tydelig på at ny skole mellom Jessheim og Algarheim ikke må komme på dyrket mark.

– Det er sagt mye bra og mye riktig i denne saken, sa Ståle Lien Hansen.

– Et springende punkt er ordlyd om mulige alternativer, men jeg oppfordrer min gruppe til – under sterk tvil – å støtte det rødgrønne forslaget, la Lien Hansen til.

– En gledens dag, var åpningsreplikken til Torbjørn Merkesdal, som la til at gode bomiljøer bør ha barnehage, nærskole og ungdomsskole.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.