Kontakt oss

Byutvikling

Nå blir det omkjøring i sentrum

Publisert

Nye rør til fjernvarme skal graves ned i Jessheim sentrum igjen.  Nå går de i gang med gravingen.

Mandag morgen begynte arbeidet med å sperre Trondheimsvegen i sentrum. Det blir omkjøring gjennom Storgata for dem som kommer nordfra den nærmeste halvannen måneden.

Solør Bioenergi har gravd og gravd i Jessheim sentrum i lang tid allerede; nå er nye strekninger på gang, med oppstart tidligst etter påske, men høyst sannsynlig i sommerferien i år.

Vi ullsokninger må forberede oss på graving i nærmere halvannet år. Fire områder er blinket ut:

  • Trondheimsvegen bort til Postgården
  • I Sagabyen
  • Industriveien bort til Orbit Arena
  • BKB-tomta og bort til den nye svømmehallen.

Frykter kø

KORK?: Denne strekningen kan bli utfordrende for entreprenørene som skal grave ned rør til fjernvarme langs Trondheimsvegen i sentrum av Jessheim. 

Da saken var oppe til orientering hos det politiske miljøet, så ga politikerne uttrykk for at de frykter kø og trafikale utfordringer i sentrum i graveperioden.

Og det er da først og fremst det som skjer i Trondheimsvegen i sentrum som kan bli utfordrende å håndtere. Det er jo ikke få biler i Trondheimsvegen morgen og ettermiddag.

– Det legges opp til omkjøring via Storgata og Gotaasalleen, og det blir enveiskjøring nordover på Trondheimsvegen, ble formannskapet informert om da Solør Bioenergi redegjorde for forestående planer nylig.

Tatt av vinteren

– Vi har fått tilbakemeldinger om at det har tatt tid med tilbakeføring av de de områdene dere har gravet, at det har tatt tid å få det pent igjen, sa ordfører Eyvind J. Schumacher.

Annonsering

– Noe har stått igjen av asfaltering og veimerking fordi det ikke har vært gunstig å gjøre det på vinteren, var svaret fra entreprenøren.

Til sommeren

– Hvor lenge blir det graving i Trondheimsvegen, ble det spurt fra det politiske miljøet?

– Anslagsvis en måned til halvannen måned, var svaret de fikk.

Og det bedyret at etterarbeid og det å gjøre det pent etter seg ikke blir noe problem denne runden.

Link til det planlagte arbeidet finner du HER

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.