Kontakt oss

Byutvikling

Nå kommer kommunens parkeringsselskap

Publisert

Et kommunalt parkeringsselskap er vedtatt etablert. Og nå søkes det etter parkeringskonsulent på kommunens hjemmeside. På høy tid vil noen hevde.

Jessheimpuls har fått en god del henvendelser om hvordan parkeringsbestemmelser utenfor rådhuset håndteres, hvem som håndterer dem og hvordan parkeringssynderne straffes. I kommunen er de klar over at det på de travleste tidspunktene er noen som både tar seg til rett og parkerer på handikapplasser eller parkerer langs fortau og gjør det trangt og vanskelig for medtrafikanter.

Snart tillatelse

Men det finnes ikke kommunal myndighet til å utstede bøter eller håndheve feilparkerte biler.  Men snart vil det være mulig.

– Det er kun politiet som i dag kan skrive ut parkeringsbøter og sørge for at parkeringsbestemmelser overholdes i Jessheim sentrum, er beskjeden Jessheimpuls får fra kommunen.

– Men vi er i ferd med å knytte til oss en parkeringskonsulent, og dette er en start på å få det vedtatte kommunale parkeringsselskapet i virke, sier ordfører Tom Staahle.

Søker etter folk

Bakgrunnen for opprettelsen av parkeringsselskapet er formulert slik av rådmannen:

“Ullensaker kommune opplever et stadig økende problem vedrørende feilparkeringer og henstilling av biler i og langs våre kommunale gater, veger og plasser. I tillegg til vanlige personbiler, gjelder dette også lastebiler, bobiler og campingvogner. Dette skaper trafikkfarlige situasjoner og uryddige forhold, samt at drift og vedlikehold av vegnettet tidvis blir vanskelig.”

Stillingen som saksbehandler parkering/trafikk innebærer:

  • Behandle søknader om parkeringstillatelser for forflytningshemmede
  • Foreta klagebehandling og oppfølging av parkeringsillegelser
  • Forplikte seg til å gjennomføre grunnutdanning for trafikkbetjenter hos Norpark
  • Annen saksbehandling innen veg og trafikk

Nøyaktig dato for når startskuddet går for det kommunale parkeringsselskapet er ikke satt.

LES FRA MAI 2018: Flere parkeringsvakter i Jessheim sentrum

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.