Kontakt oss

Abonnenter

Ny barnehage kan åpne i 2024

Avatar

Publisert

Med hurtig prosess samt at det kan kjøpes en tomt som er regulert til barnehageformål i området Skogmo, så kan snorklippingen av en barnehage med åtte avdelinger i august 2024. Det er allerede satt av nesten 100 millioner kroner til dette. 

Onsdag får lokalpolitikerne en orientering om etablering av mer barnehagekapasitet på Jessheim, og i møtet samme dag kommer det en sak om å starte arbeidet med en ny barnehage i området Jessheim sør-øst, altså i området der den nye omkjøringsveien bygges.

Det er et område oppe ved Skogmo Park som er satt av til barnehageformål, og det er denne tomten som synes å være mest aktuell for administrasjonen i Ullensaker kommune:

“Det er vedtatt i gjeldende budsjett å etablere en ny stor barnehage på Jessheim. Dette har så langt ikke latt seg gjennomføre på grunn av manglende tomt med tilstrekkelig størrelse. Det er nå avklart at kommunen kan få kjøpe tomt på Langeland Skog for dette formålet.” heter det i saksdokumentet som skal opp politisk denne uka.

SKISSER: Slik er en potensiell barnehage tegnet inn i forslag til reguleringsplan for dette området i august 2020. Skissen er ikke bindende, men illustrerer bruk av tomten. Skisse: White Arkitekter AB

Kommunedirektøren innstille på følgende:

“For å sikre fremdrift i oppbygging av barnehagekapasiteten på Jessheim vil Kommunedirektøren tilrå at det igangsettes arbeid med å etablere en ny barnehage med åtte avdelinger på Jessheim sørøst, Langeland Skog.”

Kapsitetsutfordringer

Det har den siste tiden blitt synliggjort et behov for å øke barnehagekapasiteten på Jessheim. Det er derfor avsatt midler bygging av to barnehager i økonomiplan de neste årene. Dette for å øke kapasiteten.

I den forbindelse er sett på ulike tomtealternativer for etablering av nye barnehager på Jessheim, og for å skape forutsigbarhet mener administrasjonen altså at det mest optimale vil være å bygge barnehage på en tom som allerede er regulert til det formålet – som den tomten i området Langeland Skog, et område som skal bygges ut med 700 nye boenheter i form av blokkbebyggelse.

Annonsering

 

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.