Kontakt oss

Byutvikling

Ny hovedvei løser utfordringer for Jessheim

 Et veiprosjekt kan løse trafikale utfordringer for Jessheim i dag samt bidra til at byen blir et ytterligere tyngdepunkt på Romerike. I disse dager løftes et interkommunalt samarbeid mellom Ullensaker, Sør-Odal og Nes og Kongsvinger kommuner opp med tanke på å få bygget en hovedferdselsåre fra Kongsvinger til påkobling på E6 – temmelig sannsynlig nord for Jessheim. Dropper rv2 Det er firmaet Nye Veier som er i ferd med å gå på et prosjekt der ny trase mellom Kongsvinger og vårt område kan stå ferdig i løpet av fire år, og dermed erstatte den evigvarende prosessen med å få på plass en trase mellom Nybakk og Kongsvinger-traktene. Den saken har […]

Publisert

 Et veiprosjekt kan løse trafikale utfordringer for Jessheim i dag samt bidra til at byen blir et ytterligere tyngdepunkt på Romerike. I disse dager løftes et interkommunalt samarbeid mellom Ullensaker, Sør-Odal og Nes og Kongsvinger kommuner opp med tanke på å få bygget en hovedferdselsåre fra Kongsvinger til påkobling på E6 – temmelig sannsynlig nord for Jessheim. Dropper rv2 Det er firmaet Nye Veier som er i ferd med å gå på et prosjekt der ny trase mellom Kongsvinger og vårt område kan stå ferdig i løpet av fire år, og dermed erstatte den evigvarende prosessen med å få på plass en trase mellom Nybakk og Kongsvinger-traktene. Den saken har […]

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.