Kontakt oss

Helse

Nye drivere lover å styrke innholdet

Avatar

Publisert

Nye drivere har overtatt LHL-sykehuset, og det er en klar ambisjon om å fylle opp ledig plass med ytterligere rehabilitering. Dialog med Ullensaker kommune er svært ønskelig.

I dag skriver de nye driverne av LHL-sykehuset nord for Jessheim sentrum. Sykehuset får fra i dag også nytt navn: Cathinka Guldbergs Sykehus.

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg drifter fra 1. januar 2023 sykehuset som sto ferdig i 2018. Den formelle overtakelsen finner sted i dag, mandag 2. januar.

– Vi er blitt enige med LHL om en virksomhetsoverdragelse av virksomheten, sier Vidar Haukeland, administrerende direktør i stiftelsen i en pressemelding. Der framgår det også at stiftelsen skal drive sykehuset i hver fall fram til 2048.

Akershus universitetssykehus HF (Ahus), som fremleier litt i underkant av 50 prosent av sykehusets arealer, vil også videreføre sin virksomhet på Gardermoen.

KLARE: Administrerende direktør Vidar Haukeland og Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg overtar i dag sykehuset etter LHL. 

Vidar Haukeland sier til Jessheimpuls at den klare ambisjonen er å øke aktiviteten og kapasiteten ved sykehuset, og han understreker at dette handler om å bygge videre på det som fungerer ved sykehuset, som fra i dag får navnet Cathinka Guldbergs sykehus.

– Kommet hjem

– Vi føler at dette nesten blir som å komme hjem, ikke minst men navneendringen til Cathinka Guldbergs sykehus. Det er et stort privilegium å få overta et topp moderne sykehus med mange dyktige fagfolk som hver dag leverer rehabiliteringstjenester med dokumentert god kvalitet, sier Haukeland.

Cathinka Guldberg, grunnleggeren av Diakonissehuset Lovisenberg, vokste opp i Nannestad og Ullensaker, og hun innførte den moderne sykepleie i Norge og var en pioner i oppbyggingen av kvinnelig diakoni generelt og diakonissesaken spesielt.

– Vår grunnlegger var en pioner og etablerte sykepleierutdanningen i Norge. Formålet var den gang som nå å hjelpe mennesker i sårbare og krevende situasjoner, og verdiene kvalitet og nestekjærlighet står fortsatt sentralt, sier Haukeland.

Styrke rehabilitering

– Du sier i en pressemelding at dere ønsker å styrke rehabiliteringen ved sykehuset. Hva legger du i det?

– Det er plass til å fylle opp lokalene med ytterligere rehabiliteringstjenester, og vi går i gang med å kartlegge og sondere hva slags rehabilitering det er behov for å styrke – inkludert lokalmiljøet rundt sykehuset.

– Vi er et større apparat enn LHL, og det betyr at vi med våre stordriftsfordeler, og vi kan tilby bedre rammer slik at driften blir bærekraftig og at utnyttelsen blir bedre. Det er god plass til mer virksomhet på Cathinka Guldbergs Sykehus og ambisjonen er at vi skal få til det.

Sonderer

– Derfor er vi på utkikk etter tjenester som kan styrke tilbudet ved sykehuset. Dette arbeidet starter umiddelbart, men vi skal «skynde oss langsomt» da det tar tid å bygge opp gode fagmiljøer. Og da er stabile, trygge og forutsigbare rammevilkår viktig.  Det er plass til å gjøre mer der oppe, og ambisjonen er at vi skal få til det.

– Derfor er vi på utkikk etter tjenester som kan styrke tilbudet ved sykehuset.

Haukeland sier det er uaktuelt å leie ut til kommersielle aktører. De som skal inn må bidra til å styrke det offentlige tilbudet uten å ta penger ut av driften.

– Så det som kan måtte komme til er offentlig tilgjengelige tjenester?

– Offentlig tilgjengelig og offentlig finansiert, det vil si at pasienten ikke betaler mer – eller mindre – enn man gjør dersom man får tjenesten direkte av et sykehus og/eller kommunehelsetjenesten, sier Haukeland.

har du et eksempel eller to på bærekraftige tjenster som kan styrke tilbudet der oppe?

– Det kan være mer av det samme, eller annen virksomhet som vil fremkomme etter dialog blant annet med kommunen. Konkete eksempler må vi komme tilbake til.

Dialog

Administrerende direktør Haukeland sier det er veldig interessant å gå i dialog med Ullensaker kommune for å danne seg et bilde av lokalt behov.

Ullensaker-politikerne har som kjent gitt administrasjonen beskjed om å gå i dialog med de nye driverne for å se om det kan være mulig å få på plass tjenester som gjør at ullsokningene kan slippe å ta turen til Ahus eller sykehuset på Kongsvinger.

Les hele saken her:

Banker på hos de nye eierne

– Vi er selvfølgelig interessert i dialog med Ullensaker kommune, sier Haukeland til Jessheimpuls.

I dag – klokka 10.00 – er det formell overtakelse av sykehuset. Vidar Haukeland og Generalsekretær i LHL Frode Jahren skriver under dokumentet som gjør Cathinka Guldbergs sykehus til en del av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Og da begynner jobben med å fylle lokalene med tjenester som styrker rehnabiliteringsvirksomheten i henhold til behovet som finnes der ute, sier Haukeland.

Fakta Cathinka Guldbergs Sykehus

 • Sykehuset består av fire bygningskropper på i underkant av 30 000 kvadratmeter
 • Totalt finnes 1.073 rom, inkludert 152 sengerom og 99 hotellrom, der 12 rom er dobbeltrom/familierom og 116 kontorer
 • Sykehuset har 6 operasjonssaler, 5 hjertelaboratorierog andre spesialistrom og 35 poliklinikkrom
 • Byggekostnader LHL-sykehuset Gardermoen og Helsehuset var 1,5 milliarder kroner
 • LHL leide fram til 1. januar 2023 bygget av SBB Norden (Samhällsbyggnadsbolaget Norden) med 25 års leiekontrakt
 • LHL investerte 160 millioner kroner i medisinskteknisk utstyr ved innflytting
 • LHL-sykehuset Gardermoen har mottatt flere byggepriser
 • LHL-sykehuset har siden oppstarten i 2018 behandlet nærmere 30.000 pasienter
 • LHL-sykehuset driver spesialisert kompleks rehabilitering av pasienter innen hjerte, lunge
 • Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg skal styrke rehabiliteringen når de nå overtar sykehuset

Fakta Diakonissehuset Lovisenberg

 • Diakonissehuset Lovisenberg er en ideell diakonal stiftelse som har omfattende virksomhet innenfor helseutdanning, eldreomsorg og sykehusdrift.
 • Stiftelsen eier Lovisenberg diakonale høgskole AS, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (50 %), Lovisenberg Omsorg AS, Lovisenberg Rehabilitering AS, Lovisenberg sykehusapotek AS, Lovisenberg Diakonale Barnehage AS, Norges eneste oblatbakeri, gjestehus og kantiner/kaféer.
 • Stiftelsen er også involvert i internasjonale prosjekter.
 • En betydelig eiendomsmasse forvaltes og utvikles i tråd med Stiftelsens formål.
 • Stiftelsen er basert på et diakonalt verdigrunnlag.
 • Historien går tilbake til Cathinka Guldberg, som grunnla Diakonissehuset i 1868 og etablerte sykepleierutdanningen i Norge.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.