Kontakt oss

Byhistorie

Nye steg for løft av Trandum

Avatar

Publisert

Det er tatt nye steg for å løfte Trandum som formidlingsarena for viktig krigshistorie. Og til helgen kan folk oppleve noe av den mørke historien formidlet gjennom musikk, sang og dans.

DANSEVANDRING: Du kan oppleve danse, sang og musikk på Trandum lørdag. En fin mulighet til å ta turen til Trandumskogen. 

Ullensaker kulturenhet og Panta Rei Danseteater inviterer til dansevandring på Trandum kommende lørdag. Dette er et sjeldent samarbeid mellom profesjonelle dansere, amatører og elever fra kulturskolen i kommunen, og ambisjonen er å tilby en tankevekkende kunstopplevelse med musikk, dans og sang.

Vi ønsker vi å skape en lys og hjertevarm fortelling i et område preget av en mørk historie, får Jessheimpuls opplyst.

Startskudd

INTENSJONSAVTALE: Her ble intensjonsavtalen mellom Stiftelsen Trandum og Ullensaker kommune underskrevet. Nå er forprosjektet ferdig, og stiftelsen og kommunen er rede til å gå videre med prosjektet Trandumskogen som formidlingsarena.

Og kanskje kan denne dansevandringen sees på som et aldri så lite startskudd for det videre arbeidet med å utvikle Trandum som formidlingsarena, for Stiftelsen Trandum har nå levert en rapport med anbefalinger og tiltak som kan – og bør – realiseres i området.

MØRK HISTORIE: Trandum huser mørk krigshistorie. Det er denne viktige historien som blant annet skal løftes fram i lyset.

Sluttrapporten for forprosjektet er todelt:

  • Første del beskriver tilnærming og anbefaling til framtidig formidling – altså hvilke historier som bør formidles og forvaltes, og hvordan:

“Det poengteres at Trandumskogen er udefinert som minnested, og at historien i dag i liten grad er kjent og del av det kollektive minnet. Dette på tross av landsdekkende mediereportasjer like etter krigen, og i motsetning til andre krigsminner som f.eks. Grini og Falstad. Det ligger et stort potensial i formidling og aktualisering av Trandumhistorien, men for å realisere dette er det behov for et formidlingsmessig krafttak.”

  • Andre del tar for seg en del tiltak – 33 i tallet – for hvordan å oppgradere formidlingsløsninger og fasiliteter i Trandumskogen, digitale løsninger, besøks- og unvervisningsopplegg, innhenting av kunnskap og merkevarebygging i form av arrangementer og annet.

Fått penger

Stiftelsen selv stiller seg til disposisjon når det kommer til å følge opp denne rapporten og ha hånden på rattet for å styre og organisere hovedprosjektet som nå ser ut til å realiseres.

Stiftelsen Trandum og Ullensaker kommune har til sammen mottatt tilskudd på tre millioner kroner til videreutvikling av et pedagogisk opplegg samt til å sette i stand den tyskbygde offisersmessa i Trandum leir som “refleksjonsarena”.

Du kan lese sluttrapporten ved å TRYKKE HER

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.