Kontakt oss

Abonnenter

Nytt forsøk for Gardermoveien 5

Avatar

Publisert

Det har landet justerte skisser i postkassa til Ullensaker kommune fra utbyggerne av Gardermoveien 5, et prosjekt som har dratt ut i tid fordi første forsøk gikk ut over alle føringer for tomten. 

Tegninger og planer har vært sendt fram og tilbake mellom kommune og utbygger en god del år.

Av og til har planene og tegningene vært innom det politiske bordet, kun for å bli sendt tilbake med klar beskjed om at prosjektet har vært vel ambisiøst og prangende med tanke på føringene for den tomten.

Tre bygg

Bebyggelsen er tenkt som tre frittstående blokker med felles parkeringskjeller under. Det er skissert oppunder 50 leiligheter og tre næringslokaler i prosjektet.

Det legges til rette for bolig i blokkbebyggelse. I 1 etasje tillates bevertning, forretning, kontor eller tjenesteyting. I 1 etasje mot Gardermoveien skal det etableres publikumsrettet virksomhet som forretning, bevertning eller tjenesteyting.

Føringer

I 1. etasje skal det etableres publikumsrettede funksjoner med åpne og aktive fasader ut mot bygaten. Fasader mot gate der funksjonen er forretning skal være åpne med glass som hovedmateriale. Andre funksjoner som kontor og tjenesteyting skal tilstrebe åpne fasader. Det er gitt bestemmelse som sikrer publikumsrettede funksjoner mot Gardermoveien.

Nye skisser

Nå er nye skisser altså sendt til rådhuset igjen, og denne gang er det vestenlige grepet å trekke tilbake balkongen lengst mot sør-øst.

Det har vært diskusjon med naboer, og eventuelle misforståelser med innkjøring og grøntstruktur skal også være ivaretatt nå, heter det i brevet fra utbygger.

Dette skrev Jessheimpuls i juni 2019:

Vedtak som forplikter utbyggere ytterligere

I 2022 – for ett år siden – var administrasjonens vurdering som følger:

Prosessen rundt Gardermovegen 5 har pågått i mange år, og det er ifølge administrasjonens vurdering “et godt gjennomarbeidet planinitiativ som har blitt sendt inn til bestilling av oppstart, etter en lang dialog med kommunen.”

Prosjektet har ikke vært gjennom politisk behandling, så det er ikke fattet noe vedtak. Men det kan være at det nærmer seg noe med de justeringer som er foretatt.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.