Kontakt oss

Byutvikling

Gi lyd hvis du bryr deg om «Tjernet»

Publisert

Det er ikke veldig lenge til fristen er ute for å påvirke hva området Nordbytjernet skal utvikles til å bli. For det er ganske friske planer på gang.

Politikerne ønsker seg frisbee-golf og mye mer ved Nordbytjernet. Planen for hele området ble sendt ut på høring i begynnelsen av juni i år. Fristen for å komme med innspill går ut i begynnelsen av september i år, så det er egentlig bare tiden av veien for den som vil sette seg inn i de forestående planene.

Hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur (HTIK) sendte den overordnede planen for Nordbytjernet ut i det åpne terreng, og det var bare ett tilleggsvedtak som ble med i potten:

«Planens avsnitt om etablering av plass for frisbeegolf justeres slik at det fremgår klart at det tiltenkte områdes naturlige vegetasjon bevares i størst mulig grad.»

Mye på gang

Nytt toalettanlegg, nye turstier, leke- og aktivitetspark for barn og anlagt –  som nevnt innledningsvis – bane for frisbee-golf er noen av elementene i den helhetlige planen for Nordbytjernet.

Det er tre år siden det politiske vedtaket om å lage en helhetlig plan for hele området ved og rundt Nordbytjernet ble fattet.

Hovedutvalget hadde den endelig på sitt bord denne uka. Og den gikk gjennom uten de store endringene.

TYNNE SKOG: Det finnes flere utkikkspunkter rundt Nordbytjernet. De må fram i lyset ved at det tynnes ut i skogen. Forsvarsbygg får trolig ikke det oppdraget…

Dette er smørbrødlista:

Flere kokker

Området Nordbytjernet eies og forvaltes av flere aktører: Ullensaker kommune, private grunneiere, Statsforvalteren og Viken fylkeskommune (de to sistnevnte med såkalt forvaltningsansvar).

Det er noen av årsaken til at det har tatt såvidt lang tid å få ferdig en plan, for det er mange hensyn som skal tas og mange kokker som skal si sitt.

SUKSESS: Kiosken ved Nordbytjernet beskrives som en ubetinget suksess etter at den ble flyttet fra Storgata i Jessheim by. 

Husker du denne?

Mater på med ny byhistorie

Finne penger

Hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur skal som nevnt se på saken i morgen, tirsdag.

De sender den temmelig sikkert ut på høring, og så blir det trolig politisk behandling og jakt på penger for å realisere smørbrødlisten som skal løfte vår idylliske perle.

NYE STIER: Det foreslås å legge om deler av den stien som går nede ved vannet. Dette for å ta hensyn til dyrelivet. Men det er også en ambisjon av stiene i området skal  få universell utforming i planen for området. 

Noen av punktene på listen er allerede finansiert med eksterne midler – og utført av eksterne krefter.

Jessheim discgolfklubb er godt på vei til å kunne realisere sin ambsjon om å anlegge bane i dette området.

Husker du denne?

Frisbee-golf ved Tjernet snart realitet?

NY BANE: Bane for frisbee-golf kan være nærmere enn vi tror. Denne banen er langt på vei finansiert, og klubben er i fint driv. De trenger fortsatt sponsorer og medlemmer, men det er sterk medvind for disse entusiastene. 

Nye toaletter

Det er en ambisjon å anlegge nye toaletter i området. Det betyr at de eksisterende toalettene – som opp gjennom årene har vært utsatt for omfattende og vedvarende hærverk – trolig blir revet til fordel for nyere og mer bestandige toaletter. Det er ønskelig at disse flyttes nærmere parkeringen, men det må i så fall vedtas politisk.

RIVES?: Det tas til orde for å rive de eksisterende toalettene ved Nordbytjernet. Det skal i så fall bygges nye fasiliteter et annet sted i området. 

Info og eierskap

Området Nordbytjernet bærer i seg mye historie, og i planen beskrives behovet for å formidle dette ut til befolkning og brukere som viktig.

Dyrelivet i området er viktig – og balansen mellom nærhet og det å forstyrre er hårfin – så det å formidle kunnskap om hva som finnes i dette området vil forhåpentlig føre til gode vaner blant brukere, kunnskap om området og en aksept for å passe bedre på det naturmangfoldet vi har har i dette friluftsreservatet.

Informasjonsplansjer er et virkemiddel som løftes fram, men kanskje viktigere er det å legge og stier slik at folk ikke går så nært vannet i visse deler av området.

NYE STIER: Stier som går mer i høyden for å unngå å forstyrre det rike fuglelivet i området er foreslått. Skilting og informasjon skal bidra til eierskap blant befolkningen. 

LES HELE PLANEN HER

 

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.