Kontakt oss

Abonnenter

Puster liv i Raknehaugspillet

Avatar

Publisert

Lokale krefter jobber nå for å løfte fram Raknehaugspillet etter at det ble teppefall i 1998. Saken er på kulturpolitikernes bord denne uka.

Raknehaugspillet ble spilt sju år på rad og samlet årlig 1.500 betalende publikummere i perioden 1991 til 1998.

Lokale kulturkrefter ble løftet fram, og prosjektet involverte på det meste 100 personer på scenen og 80 personer bak scenen.

Spillet vokste seg stort og potent, og det ble etter hvert arrangert Raknehaugdagene med marked, midtsommerfest, dåp, bryllup, konserter, auksjoner og annet kulturelt snadder.

Etter hvert dukket intern slitasje fram som følge av en ikke robust nok organisasjon samt manglende økonomisk fundament og et noe lunkent engasjement hos Ullensaker kommune.

Nytt liv

Initiativtakerne anno 2022 har fått blod på tann med tanke på en relansering av Raknehaugspillet, og det er grunnen til at henvendelsen nå er sendt Ullensaker kommune.

Kalkulert budsjett er beregnet til i underkant av 2 millioner kroner. Av

Kulepunktene som initiativtakerne mener taler for en relansering er disse:

 • Ullensaker trenger spillet for å styrke sin identitet som kulturkommune
 • Ullsokningene trenger spillet som et kulturløft etter pandemien.
 • Raknehaugspillet er en unik mulighet til å samle kulturlivet for å løfte i flokk
 • Raknehaugen fortjener dette spillet fordi vi har Nord-Europas største gravhaug i vår midte
 • Ullensakers plass i norsk samferdselshistorie blir løftet fram ved å relansere Raknehaugspillet

Dette må på plass

Hva skal så til for å løfte fram Raknehaugspillet igjen?

Initiativtakerne løfter fram disse forutsetningene:

 • Formalisert organisasjon i form av en forening (allerede formalisert)
 • Bærekraftig organisasjonsstruktur i form av et styre bestående av Hans-Petter Trondsen, Arvid Birkelund, Tore Østvang, Knut Ljøgodt, Anne Brith Sandsnes og Ole G. Hertzenberg

Det jobbes nå med å bygge den operative organisasjonen – som vil bli ledet av kunstnerisk leder Tore Østvang og Anne Brith Sandsnes som produsent og daglig leder

 • Engasjement fra kulturliv, næringsliv, lag og foreninger, enkeltpersoner og Ullensaker kommune
 • Verve medlemmer til foreningen Raknehaugspillet fram mot generalforsamlingen 24. oktober i år
 • Etablere et solid økonomisk fundament ved å engasjere næringslivet i kommunen og selge 2.000 billetter til Raknehaugspillet 2023

Ambisjonen

Ambisjonsnivået ligger – etter det Jessheimpuls forstår – på linje med prosjekter vi har sett gjennom Ullensaker Teater og andre oppsettinger lokalt. Det vil si at skuespillere, dansere og sangere i all hovedsak er gode amatører, men at laget toppes gjennom å engasjere to til fire velkjente norske skuespillere i sentrale roller.

Tanken er seks forestillinger i juni 2023, der håpet er å selge lukkede forestillinger til næringsliv og andre institusjoner.

Et uttalt mål fra tidligere er at Raknehaugspillet skal kunne sammenlignes med de beste historiske spillene i Norge, og at spille skal synliggjøre Raknehaugen som et av Norges viktigste kulturminner.

I tillegg er tanken å bidra å styrke Ullensakers identitet som kulturkommune og reiselivsdestinasjon.

Behovet

Foreningen Raknehaugspillet ber Ullensaker kommune om følgende:

 • Økonomisk tilskudd på 200.000 kroner
 • Et forpliktet kjøp av en lukket forestilling som et velferdstiltak for kommunalt ansatte
 • En underskuddsgaranti som fjerner risikoen for at initiativtakerne risikerer noe privatøkonomisk

Første steg mot realisering av Raknehaugspillet blir tatt av politikerne i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur denne uka.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.