Kontakt oss

Politikk

Rapporterer om rolige ungdomssommer

Publisert

Det er rolig i ungdomsmiljøet i Ullensaker ved inngangen til skoleåret. Men nå er ikke tidspunktet for foresatte å lene seg tilbake og sutte på karamellen.

Vi minner om – og oppfordrer folk til å møte opp – skoledebatten i Frivillighetens hus fra 18.00 i kveld, torsdag:

LES: Søker klare svar om skolen

Inngangen til 2019 bød på en god del uro i deler av ungdomsmiljøet i Ullensaker. Planlagte slåsskamper – som også involverte unge som kom til Jessheim fra andre steder – besittelse av narkotika, trusler og det som beskrives som «et mer tolerant forhold til vold og narkotika» blant unge folk.

Mobilisering fra det forebyggende tjenesteapparatet i kommunen, politiet, foreldre, natteravner og andre, førte til at oppblomstringen av uro og støy i ungdomsmiljøet la seg.

Rolig sommer

– Til tross for en rolig sommer finnes det fortsatt utfordringer i ungdomsmiljøet, sier Yngve Rønning, kommunaldirektør for skole og barnehage.

Politiet har en økende bekymring når det kommer til ungdommers holdninger til bruk av rusmidler, og i sommer er det gjort flere pågripelser og beslag – fortrinnsvis av hasj.

– Flere av dem som ble tatt er ikke kjent for politiet tidligere, og dette er ungdommer som fungerer godt på skolen, som har venner og som deltar på fritidsaktiviteter, sier Rønning.

– Og vi vet at høsten er en mer aktiv periode, og det er derfor vi går ut til foresatte og ber dem følge med på sine egne.

Foreldrenettverk

Og hvordan gjør man det? 

Foreldrenettverk er en formel som fungerer mange steder. Ved Algarheim skole har de satt dette i system, og det er foreldregruppa ved denne skolen som kanskje har kommet lengst på dette området:

LES: Suksess for etablering av foreldrenettverk

LES OGSÅ: Foreldrenettverk har gitt resultater

– Vi tror at gode foreldrenettverk – der voksne kan utveksle erfaringer og stå sammen når utfordringer dukker opp – er viktig for å sikre at vi har et godt ungdomsmiljø. Derfor oppfordrer vi sterkt til at foresatte involverer seg aktivt der foreldrenettverk etableres, sier Rønning.

Følg med

– Vi ser i praksis at dette er noe som fungerer, sier Anne Kathrine Hofseth Gundersen ved Ullensaker lensmannsdistrikt.

Andre smarte tiltak?

  • Bruk skolens nærområde aktivt og meld i fra til politi dersom dere observerer noe som gir grunn til bekymring
  • Følg godt med, varsle utekontakter eller politi om bekymring rundt egne eller andres barns rusbruk, og vær sterke og klare rollemodeller når det gjelder holdninger til rus
  • Ta kontakt med politiet dersom du opplever at ungdommen din endrer atferd eller utvikler radikale holdninger
  • Vær tilgjengelige på telefon dersom barnet er ute, slik at politi, utekontakter eller andre kan få tak i dere ved behov. Har man ungdom, bør minst en av foreldrene være edru til enhver tid, slik at dere kan hente barna om nødvendig. Snakk med andre foreldre og gjør gode avtaler.
  • Meld deg som natteravn

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.