Kontakt oss

Abonnenter

Rigger seg til helt frivillig

Avatar

Publisert

Frivillighetsåret 2022 nærmer seg med stormskritt. Slik rigger Ullensaker kommune seg for å løfte fram denne essensielle innsatsen i året som kommer.

Penger er det som kjent lite av i Ullensaker kommune, og det har i flere år vært snakket om å løfte fram og anerkjenne den jobben frivilligheten i kommunen legger ned.

Tidligere rådmann Rune Hallingstad snakket varmt om frivilligheten og samspillet med lag, foreninger og andre som skaper et varmere lokalsamfunn i en tid preget av ensomhet og utenforskap for mange.

Dette skjer

Kommunestyret hadde i går frivillighetsstrategi og handlingsprogrammet for 2022 oppe som politisk sak, og ambisjonen for året som kommer er:

1. Forbedre kommunens nettside rettet mot frivillighet

Jobbe med nettsider som omhandler det med frivillighet, samt sikre at disse sidene kontinuerlig oppdateres. Se på strukturelle grep for at det som omhandler frivillighet skal komme lettere frem. Omhandler blant annet lenker til støtteordninger o l. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med kommunikasjon og nettredaksjonen.

Dette blir ferdig i 2022.

2. Etablere digital løsning for frivillighet

Sørge for at kommunen får innført en digital løsning som gjør det enklere å melde seg som frivillig, melde behov for bistand fra frivillige. Dette vil være et system både for den nye og etablerte frivilligheten, for foreningsliv og ad- hoc frivillighet. Det må utarbeides en behovsoversikt, kravspesifikasjon, samt innhente erfaringer fra andre kommuner som har innført tilsvarende løsninger. Anskaffelse av digital løsning for frivillighet vil kreve budsjettmidler om man vedtar å anskaffe dette.

Arbeidet er startet opp.

3. Bygge og promotere nettverk

Kommunen skal være en bidragsyter i nettverksbyggingen rundt frivilligheten, for å styrke og promotere frivillighet. Dette gjelder både mellom kommune og frivillighet, frivillighet seg i mellom, og mot næringsliv og andre aktører. Tiltaket starter som et prosjekt for å få på plass gode rutiner og utredning av tiltak, med tanke om varig virkning fra 2022 og fremover. Sentrale ressurser i arbeidet vil være park og idrett, kultur og kommunikasjon i samarbeid med frivillighetssentralen, idrettsrådet og kulturrådet.

Arbeidet er i gang

4. Jobbe aktivt med frivillighetsarbeid i helsetjenestene

Styrke samhandlingen mellom ansvarlige for frivillighetsarbeidet i kommunen, frivilligheten og helsetjenesten for å kunne gi et bedre tjenestetilbud til brukeren.

Sentrale ressurser i arbeidet vil være området Helsevern og sosial omsorg, og spesielt bo- og aktivitetssentrene. Innspill og samarbeid med humanitære lag og foreninger, og andre kulturorganisasjoner vil være sentralt.

Arbeidet er startet opp.

5. Inspirasjon og anerkjennelse

Stimulere til ytterligere aktivitet både på den organiserte og uorganiserte frivilligheten gjennom å kontinuerlig søke etter suksesshistorier på hvordan samhandlingen med frivilligheten, eller frivillighetens innsats har bidratt til positive opplevelser for samfunnet eller enkeltindivider. Gjennom dette ønsker vi å synliggjøre de gode eksemplene, som kan inspirere og motivere de som deltar i det frivillige arbeidet. Dette er også for å løfte frem og gi anerkjennelse de aktørene som gjør en viktig innsats. Arbeidet gjøres som et prosjekt for å se på mulige tiltak, som kan videreføres som en del av driften etter prosjektet er avsluttet.

Dette arbeidet skal gjennomføres i 2022.

6. Utleiereglementet

Området Plan, Kultur og Teknisk har jobbet med nytt utleiereglement for kommunale bygg og anlegg. Utleiereglementet er en viktig faktor for den organiserte delen av frivilligheten, og det vil dermed være en premissgiver for denne delen av frivilligheten. Arbeidet ledes av kommunale eiendommer, og det er etablert mandat og arbeidsgruppe.

Arbeidet er i gang.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.