Kontakt oss

Abonnenter

Siste forsøk på å realisere nytt kryss

Avatar

Publisert

Ullensaker kommune reiste rundt med representanter fra så så si alle departementer i et håp om å få løst de siste innsigelser som overordnede myndigheter har til den nye kommuneplanen. En av innsigelsene er det nye krysset ved Fladbyseter.

Bussen med byråkrater og representanter fra Ullensaker kommune sto ikke og stampet som i morgenrushet – eller slik normalen er vinterstid – i krysset der Rambydalsveien og RV174 møtes i et T-kryss.

Men kanskje fikk representantene som skal avgjøre om innsigelsen mot å bygge nytt kryss trekkes en følelse av hvordan trykket er akkurat der.

Du må lese denne teksten fra oktober 2021  for å forstå hele bildet:

Ren maktarroganse?

– Gjorde vårt

– Det jeg kan si er at jeg sitter med en godfølelse når det kommer til hvordan vi gjorde det vi kunne i presentasjonen av hvorfor vi ønsker innsigelsene trukket, sier fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud etter endt dyst.

Det er innsigelsen om at det går med dyrket mark ute på Gystad som er innsigelsen. I tillegg kommer trafikksikkerhet og lokalt selvstyre med i det store bildet.

FORLØSNING?: Dette krysset er det total politisk enighet om at skal utbedres, men overordnede myndigheter har lagt inn innsigelse. Kommunal- og distriktsdepartementet skal ta den endelige avgjørelsen. Onsdag var det full befaring. 

– Vi har – som overordnede myndigheter nevnte at er blitt lagt merke til – tatt flere store arealer med dyrkbar mark ut av planen av hensyn til jordvern, så jeg føler vi har troverdighet når vi sier at den flekken med dyrkbar mark som ofres for nytt kryss er verdt det, sier Stokstad Oserud til Jessheimpuls.

Annonsering

Ikke lette å lese

– Fikk du inntrykk av hvordan dette kan vippe?

– Det ble ikke sagt så mye fra de utsendte fra de forskjellige departementene underveis. De hadde vel pokerfjeset på, men jeg synes det vil være merkelig hvis vi ikke blir hørt i denne saken, sier Sp-politikeren.

ALVOR: Fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud var konsentrert da bussen med byråkrater stoppet ved krysset Algarheimsveien og Rambydalsveien. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var blant dem som var på befaring. Men avgjørelsen ligger ikke hos hennes folk. 

Dette gjelder saken

Dette er saken som har versert siden 2017:

Planene – og tegningene – har eksistert siden 2017, men nå er altså øyeblikket kommet for å sende detaljregulering ut på høring – hvis formannskapet vedtar det, vel å merke.

Det er Grefsen Eiendom som bekoster denne kryssløsningen. Grefsen Eiendom har også byggeprosjekter i området.

FRAMTIDEN?: Slik er den nye løsningen tegnet inn. Om et halvt år får Ullensaker-politikerne svaret på om innsigelsen blir fjernet, eller om trafikale utfordringer i krysset vil vedvare. 

Bedre flyt

Nå våres det for nytt kryss

Planen legger til rette for en omlegging av Randbydalsvegen slik at den sammen med Ekornrudvegen  danner en ny rundkjøring ved Algarheimsvegen. Ambisjonen er at denne endringen vil medføre forbedret trafikkavvikling, spesielt for trafikken fra Randbydalsvegen og Ekornrudvegen.

Og hvis dette nå skulle bankes gjennom, så kan beboere som benytter seg av Randbydalsvegen og Ekornrudvegen gå lysere tider i møte med tanke på kø i morgen- og ettermiddagsrushet.

Annonsering

– Når kan det falle en avgjørelse?

– Vi ble fortalt at det er en saksbehandlingstid på fire til seks måneder, så jeg trur ikke vi kommer til å purre til uka, sier Stokstad Oserud.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.