Skjerper inn på føringer for handel utenfor sentrum

Ønsker om etablering av handel i randsonen til Jessheim er utfordrende å håndtere for Ullensaker kommune. Derfor ønsker administrasjonen å stramme inn ordlyden.  Handel er nevnt i to av sakene som skal opp i kommunestyret denne uka, og i den nye kommuneplanen er ambisjonen å gjøre ordlyden så tydelig som mulig også rundt begrepet handel … Fortsett å lese Skjerper inn på føringer for handel utenfor sentrum