Kontakt oss

Byhistorie

Slakteri midt i byen

Avatar

Publisert

Jessheim hadde slakteri midt i byen helt til 1980-tallet. Vi er ved stoppested 12.

I år 1900 var Martin C Furuseth ”slagter for egen regning” på hjemgården i Kisa. Fem år seinere ble det første skrittet tatt for utvidelse, virksomheten ble flyttet til eiendommen ”Høiendal” i Storgata på Jessheim.

Storslakteren

1955: Furusethgården med slakteri slik det så ut i 1955. 

Furuset var ”storslakter’n i gata. Huset ble fort for lite for virksomheten, og som de fleste eiendommene på Storgatas østside fikk eiendommen etter hvert et helt tun av uthus på baksiden. Rett bak huset lå pølsemakeriet, og vinkelrett på dette en låve med forlager, vedskåle og andre lagerrom.

POSTKORT: Slik så Furusethgården ut før ombygging. Dette er et håndkolorert motiv som ble postkort. Slik så altså Storgata på Jessheim ut i tidligere tider.

Gjennom låven var det en gjennomgang til baksiden, hvor det lå et grisehus for oppforing av slaktegris, slakteriet og et ishus. Selve slakteriet var det minste huset i anlegget, og rommet også et lagerrom for hudene. Dyrene ble avlivet, for så å henge til dagen etter.

Skrotter

Deretter ble de delt i halve eller kvarte skrotter og båret tvers igjennom anlegget til slakteforretningen for videre oppdeling og salg. I et skur ved slakteriet sto også en gammel slede med høye karmer. Der havnet avskrapte bein og andre rester som ikke kunne brukes.

Når det ble fullt ble dette lastet for hånd over på lastebil og transportert til Lim og Såpefabrikken i Lørenskog. Omlastingen var ikke akkurat den mest populære jobben på slakteriet.

I vekst

Virksomheten vokste stadig, med nye bygg både på -50 og 60-tallet. Virksom- heten ble såpass stor at mange så det som en fordel da Furuseth flyttet ut av Jessheim og Kværner til slutt la ned pølsemakeriet. Da slakteriene ble etablert var Jessheim et lite sted med landlig preg. Det var grusvei også i Storgata, og de fleste av forretningsgårdene hadde husdyr i bakgården.

Til Dal

Virksomhetene var heller ikke særlig store i starten. På 1980-tallet var Jessheim sentrum et forretningsstrøk, med asfalt og eksoslukt. Da Furuseths slakteri skulle flytte skrev Romerikes blad om saken, og fikk uttalelse fra formannen i handelsstanden Haakon Dahl:

”Vi ser på en flytting av slakteriet med glede. Et slakteri behøver ikke ligge i et forretningsstrøk. Det hender jo titt og ofte at det lukter grisevondt i ordets rette forstand fra en slik virksomhet, og det er vel neppe til å unngå. Dessuten stikker dyr av – som vi kan se i gatebildet.”

Furuseth slakteri flyttet til Dal og har blitt østlandets største privateide slakteri.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.