Kontakt oss

Folk

Strammer inn med tre lokale koronatiltak

Avatar

Publisert

Tre grep for å stagge smitteutbruddet som pågår i Ullensaker er vedtatt. Situasjonen er alvorlig, men ikke dramatisk.

De tiltakene som nå innføres er basert på en helhetlig vurdering av utviklingen i smittesituasjonen i kommunen den siste uka. Målet er å slå ned de lokale utbruddene på en mest mulig målrettet måte, og ha tiltak som er minst mulig inngripende for befolkningen og næringslivet, men samtidig er effektive.

Tre steder

Smitteutbruddet i Ullensaker var først og fremst knyttet til tre utesteder, men det er også smitte på arbeidsplasser og barnehager i kommunen.

I løpet av de neste dagene vil vi ha mer oversikt over det totale omfanget av smitten, siden det er fremdeles nærkontakter fra disse utbruddene som er i karantene, meldes det fra rådhuset. Der hadde kommuneoverlegen, fungerende ordfører og andre møte med representanter fra handelsstanden og utelivet i Jessheim by.

– Kommuneoverlegene i Ullensaker følger utviklingen tett gjennom helgen og starten av uka. Vi vurderer fortløpende om det er behov for å sette inn lokale tiltak for å håndtere smittesituasjonen, og er løpende i kontakt med Folkehelseinstituttet for råd, sier kommuneoverlege Terje Sagen.

– Ikke dramatisk

– Fortsatt er ikke situasjonen i kommunen kritisk eller uoversiktlig, og arbeidet med smittesporing viser så langt at vi har kontroll på de utbruddene som er i kommunen. Jeg tror vi vil klare å slå ned utbruddene ved hjelp av smittesporing, testing, isolasjon og karantene, fortsetter kommuneoverlegen.

Av de 106 som er bekreftet smittet denne uken, er det bare 12 som har helt ukjent smittevei, og ikke kan knyttes til en kjent smittet eller en hendelse. Arbeidet med smittesporing pågår, men kommunen har fremdeles økende smitte fra de kjente utbruddene.

Roser folket

Fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud fremhever innsatsen ullsokningene sammen gjør for å stoppe smitten. Det aller viktigste er å følge helsemyndighetenes råd: Hold avstand, vask hender, holde seg hjemme ved sykdom og ta en test.

– Vi ser at folk tar dette på alvor og bidrar til at arbeidet med smittesporing går effektivt. Det er hver enkelt av oss som kan sikre at vi slår ned utbruddet ved at vi overholder karantener og isolasjon, og ved å teste oss umiddelbart hvis vi mistenker at vi kan ha blitt smittet.

– Mitt mål er at vi sammen greier å få ned smittetallene, sier fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.