• Husflid betegner produksjon i hjemmet til eget bruk eller salg.
  • Begrepet brukes også om produkter som er fremstilt hjemme og om et preg eller en spesiell stil.
  • Husflid har stor oppslutning, og interesserte er organisert i foreninger og nettsamfunn.
  • Husflidsprodukter selges i husflidsutsalg, i gårdsbutikker, på markeder og gis som gaver.
  • Opplæring i husflidsteknikker gis både i offentlig skole på alle nivåer og i form av kurs.
  • Ordet husflid er kjent i dansk fra rundt 1800 i betydningen flid i hjemmet
  • Ordet finnes først hos Henrik Wergeland rundt 1830.
  • Husflid er også en knyttet til en ideologi med røtter tilbake til 1800-tallet i de skandinaviske landene.