Kontakt oss

Byutvikling

To millioner til sentrumsbelysning

Publisert

 Et lenge bebudet løft for lyssettingen i Jessheim sentrum er på trappene. Noe er også tenkt for å lyse opp kunst i sentrum. 

Det var i forbindelse med budsjettet for 2021 at representanter for de rødgrønne partiene poserte ved undergangen i Henrik Bulls vei og fortalte at nå blir det lys i sentrum av Jessheim by.

Det er satt av to millioner kroner til dette løftet, som blant annet skal lyse opp gatekunst i bybildet.

Ambisjonen er å rekke å få dette på plass før høsten setter inn, og hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur har saken på sitt bord neste uke.

Forebyggende

I saken heter det at god og riktig belysning i sentrum virker forebyggende på kriminalitet, og dette vil også tilrettelegge for mulighet for økt bruk av sykkel og gangtrafikk til sentrum når det er mørkt.

Med dette prosjektet vil større deler av sentrum føles tryggere. Men flere av forslagene dreier seg om å lyse opp gatekunsten vi har i bybildet i dag – sirkusdirektøren på veggen til kulturhuset og gatekunsten i Henrik Bulls vei.

Befaring

Administrasjonen har sett tverrfaglig på hvordan dette bør utføres ved bred involvering, blant annet fra drift, byplanlegging, folkehelsekoordinator og kultur. Det er gjennomført befaring i sentrum for å se på hvilke områder som er mørke, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å bedre belysningen.

Romsaasparken er vurdert, men her finnes det allerede en helhetlig plan som også inneholder belysning når denne blir iverksatt.

Her blir det lys

Dette er prioritert liste for hvor det bør komme på plass lys:

1. Belysning rådhusplassen – vestre fløy
2. Belysning rådhusplassen – sykkelstativ

3. Belysning foran bibliotek – lekeplassen

4. Belysning bak/sideinngang kultur
5. Belysning i Rådhusparken
6. Belysning kunst Sirkusdirektør

7. Belysning kunst i Henrik Bulls veg
8. Lys på bua v/Frivilligsentralen
9. Nye master ved Rådhusgata ved innkjøring til parkering vestside (S4)

Reparasjoner

Det er også avdekket tiltak som er ønskelig å få gjort noe med.

a) Reparere kabler/ledninger langs Rådhusvegen
b) Reparere kabler/ ledninger foran biblioteket

c) Belysning Stasjonsparken
d) Belysning under Algarheimsvegen (gangvei fra stasjonsområde mot Gotaasgården) e) Nye master ved Ormen Lange/ overgang Furusethgata (begge sider)

Ullensaker kommune ønsker også – hvis mulig – se på tiltakene ved Stasjonsparken, under brua ved Algarheimsvegen og eventuelt ved Ormen Lange i Furusethghata.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.