Kontakt oss

Byutvikling

Trekkplasteret Jessheim

Publisert

Bedrifter søker seg til Jessheim. Nå flytter også Innovasjon Gardermoen inn til byen.

Det er hektisk aktivitet i lokalene til Business Jessheim om dagen. Torsdag morgen var det invitert til det aller første offisielle frokostmøtet, og sannelig ble ikke den aller første kontrakten med en samarbeidspartner underskrevet også.

Motoren Jessheim

BDO Jessheim driver med revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. Totalt jobber det 1.600 ansatte i Norge, og i kontorlokalene i Skovly på Jessheim sitter det 34 ansatte i dag.

– Vi ser at det skjer mye på Jessheim, og da er det viktig for oss å være på plass her, sa BDOs representant til de frammøtte på frokostmøtet.

Hos BDO ser de stor verdi i lokal tilstedeværelse og forankring ut mot en kundemasse som er alt fra små og mellomstore bedrifter til store konsern i offentlig og privat sektor.

– Tilstedeværelse lokalt bidrar til at vi kan samarbeide tettere med kundene våre. Med entusiasme, faglig styrke og bransjekunnskap leverer vi tjenester med utgangspunkt i kundenes behov.

Urbant skifte

URBANT SKIFTE: Runar Bålsrud og Innovasjon Gardermoen etablerer seg i lokalene til Lindag S. Andreassen og gründerfellesskapet Business Jessheim. Det er naturlig å trekke til Jessheim, sier Bålsrud.

Daglig leder i Innovasjon Gardermoen Runar Bålsrud er i ferd med å runde av som ordfører i Hurdal. Den gjerningen er han ferdig med om en drøy måned, og da er det urban kontortilværelse i lokalene i Business Jessheim som gjelder.

– Vi har holdt til ute ved Ullensaker museum på Gardermoen fram til nå, men nå foretar vi et viktig skifte og flytter oss tettere på byen Jessheim, sier Bålsrud til Jessheimpuls.

Løfte i flokk

– Hva er det viktigste du foretar deg i denne jobben?

– Jeg tror vår viktigste oppgave er å samle trådene i den forstand at næringslivet – i de respektive kommunene – ser på regionen rundt Gardermoen som et hele.

– Man sysler for mye med sitt i den enkelte kommune i dag?

– Næringslivet er nok ikke så opptatt av hvor kommunegrensene går, og jeg har forståelse for at de enkelte kommuner jobber med sitt. Jeg tror mye handler om å få alle til å tenke helhetlig som region, og at gevinsten blir at alle vinner.

– Dette må du forklare nærmere?

– Jeg skal for eksempel til Nes for å holde et foredrag på matfestivalen Brød og Sirkus neste uke. Nes er gode på dette, og de har god kompetanse på akkurat dette. Hvorfor ikke tenke ut over Nes og løfte fram mattradisjoner i fellesskap?

Tenke helhet

– Litt som å dra nytte av hverandres kompetanse for å løfte regionen i fellesskap?

– Ja, for det finnes mye god kompetanse – og forskjellig kompetanse – i kommunene. Hvordan kan vi utnytte den kompetansen for å gjøre regionen vår mer attraktiv og slagkraftig? Det er dette vi går i gang med nå, sier Bålsrud.

– Når er du ferdig som ordfører i Hurdal, forresten?

– Jeg leverer fra med ordførerklubba 9. oktober. Da har jeg vært ordfører i 12 år.

– Og hva er din spisskompetanse i den jobben du bekler i Innovasjon Gardermoen?

– Jeg kjenner kommunene godt etter å ha samarbeidet i politikken. Nå handler det om å bli bedre kjent med næringslivet, for vi kommer ingen vei hvis ikke næringslivet og det offentlige jobber sammen om å løfte regionen.

Samarbeidspartnere

Innovasjon Gardermoen samarbeider med:

Annonsering

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.