Kontakt oss

Abonnenter

Trenger vår hjelp til å finne snarveier

Avatar

Publisert

Nå vil Ullensaker kommune at vi – bokstavelig talt – skal informere om alle snarveiene vi har tatt i livet.

Alle steder har et formelt nett av sykkelstier, gangstier og veier der vi ferdes.

Men alle steder har også et uformelt nett av stier og snarveier som folk benytter seg av når de ferdes til fots eller på sykkel.

Det er dette uformelle nettet byplanleggerne i Ullensaker kommune nå ønsker hjelp til å finne.

– Vi vet fra andre byer at et nettverk av gode og effektive snarveier er en viktig faktor i å få flere til å gå og sykle, og at det øker sjansene for at folk er mer fysisk aktive i hverdagen, sier overarkitekt Jeta Limani Andreassen i avdelingen for plan og næring i Ullensaker kommune.

SNARVEIER: Har du en snarvei eller to å tipse om? Da hører Jeta Limani Andreassen gjerne fra deg. 

Trenger hjelp

Gående og syklende finner alltid raskeste og letteste vei, enten den finnes fra før eller ikke. Om det er laget en ny sti langs en ytterkant, skaper folk likevel sine egne snarveier på kryss og tvers av områder.

Og der noen har tråkket opp en sti, følger andre etter. Slik blir nye og bedre stier til.

– Hva trenger dere folks hjelp til helt konkret?

Annonsering

– Vi har oversikt hvor de fleste etablerte snarveier på Jessheim er, men vi savner kunnskap om hvordan disse brukes i hverdagen, sier Jeta.

– Som planleggere kan vi gjøre en del konkrete og fysiske vurderinger, men det er viktig for oss å snakke med folk som bruker snarveiene for å bevege seg rundt i byen for å vite hvordan disse oppleves.

– Et eksempel er?

– Eksempel på det vi ønsker å finne ut er hvilke snarveier som er viktige, være seg som skoleveier eller forbindelser mellom ulike nabolag – og om de brukes daglig eller kun en gang iblant.

Biblioteket

For å nå flest mulig vil byplanleggerne være tilgjengelige på biblioteket på rådhuset mellom 10.00 ion 18.00 tirsdag (i morgen).

– Vi håper å treffe flere aldersgrupper for å få et best mulig innblikk i hvordan folk bruker nærområdet sitt og byen.

Ungdommene skal ha sin egen arbeidsøkt på Atlas allerede i dag, mandag.

– Og så satser vi på å få på plass en digital løsning på nettsidene til kommunen slik at folk kan sende inn innspill der også, avslutter Jeta Limani Andreassen.

Fakta

  • Det er et uttalt mål at Jessheim skal være en by som inspirerer til gåing og sykling.
  • Hele Jessheim er innenfor rekkevidde på 10 minutter på sykkel
  • Byen har et stort potensial for å øke andelen gående og syklende
  • Ambisjonen er å gjøre gåing og sykling til førstevalg for byens innbyggere
  • Det er effektivt og bidrar til fysisk aktivitet
  • Å jobbe fra et sammenhengende og trygt gang- og sykkelveinett som forbinder boligområder og destinasjoner skal bidra til dette
Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.