Kontakt oss

Byutvikling

Ulidelig spennende om OsloMet

Publisert

KOMMENTAR

I midten av juni får vi vite om Ullensaker er med videre i kampen om å få et universitet i hjertet av Jessheim by. Det står ikke på innsatsen lokalt.

Styret i OsloMet samles torsdag 17. juni. Den datoen er spennende, for da får vi etter alle solemerker vite hvilke kandidater universitetet ønsker å jobbe videre med når de skal etablere campus et annet sted på Romerike enn Kjeller, hvor OsloMet holder til i dag.

Kontrakten utløper i 2023, og et styrevedtak fra 2020 er klinkende klart på at det skal etableres et fullverdig campus et annet sted på Romerike.

Det er dette vedtaket Ullensaker kommune navigerer etter når de nå jobber med å komme i best mulig posisjon for å bli med videre i denne prosessen.

Hjemmeside

I disse dager lanserte aktørene lokalt en egen hjemmeside som presenterer det gullet OsloMet risikerer å finne hvis de velger å grave her.

SE HJEMMESIDEN TIL CAMPUS JESSHEIM HER

«Velkommen til Campus Jessheim – en by som sitter på ressursene OsloMet kan høste av: en vertskapskommune som stiller opp med ferdig regulerte, fleksible arealer, et økende antall unge på vei inn i høyere utdanning, et samarbeidsvillig næringsliv og gode mobilitetsløsninger.»

SKISSE: Slik kan deler av universitetet framstå. Det er Mad arkitekter som har laget skissen på oppdrag fra aktørene lokalt. 

Upresis bestilling

OsloMets avtroppende rektor Curt Rice er blitt kritisert for ikke å jobbe etter styrets vedtak i prosessen der målet er å finne det best egnede stedet å etablere seg på Romerike. Nå er rektoren snart ute av bildet, og det kan muligens bidra til at Ullensaker kommune og de andre aktørene som jobber med å få OsloMet hit kan få et klarere begrep om hva universitetet konkret legger vekt på når de skal lande lokasjon.

Formannskapet i Ullensaker fikk denne uka en oppdatering fra Vebjørn Brastad om status for denne prosessen, og hans beskjed var blant annet at OsloMet gjerne kunne vært mer spesifikke i sitt behov på et nytt campus.

Viser styrke

HJERTET AV BYEN: OsloMet er så heldige at de kan få bidra til utviklingen av Jessheim by, og de kan få dra nytte av kompetansen vi besitter her i hovedstaden på Øvre Romerike. Skisse: Mad arkitekter

Når det er sagt, så er denne prosessen på ingen måte spilt melk hvis det skulle vise seg at Jessheim by ikke blir det foretrukne stedet for universitetet.

Ullensaker kommune viser besluttsomhet og styrke – og framsynthet – i måten de jobber på i forsøket på å få universitetet hit.

Håndteringen og besluttsomheten – og samarbeidet med private – lover egentlig godt for framtidige prosesser som skal i gang for å løfte Jessheim by.

Utviklingen av byen vår stopper ikke med OsloMet. Det er mange prosesser i gang nå – blant annet rådhusplassen og kvartaler som skal bygges ut i sentrum uavhengig av om OsloMet kommer hit – og akkurat denne prosessen er en bekreftelse på at det kan løftes i flokk for å oppnå best mulig resultat.

OsloMet er heldige

Og det vil være rart om OsloMet ikke snuser videre på hva Jessheim by kan bidra med når de skal etablere seg i vår region.

Jessheim by er fortsatt en «underdog» og «outsider» sammenlignet med Lillestrøm.

Men det vil være særdeles overraskende hvis vi ikke er med videre etter styremøtet til OsloMet i midten av juni.

Vi er den lille byen i vekst.

Den veksten kan OsloMet bli en del av og bidra til.

De må bare lære seg at de er heldige som får komme hit.

Spennende blir det.

Og lærerikt er det.

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.