Kontakt oss

Helse

Ut på byggeplasser for å korona-veilede

Publisert

Ullensaker legger seg høyst sannsynlig på nasjonale regler og korona-restriksjoner fra i morgen. Men – som blant de første kommunene i landet –  så kommer Ullensaker til å begynne med tilsyn på byggeplasser.

Ullensaker har ikke lov til å legge seg på en mildere vei enn den regjeringen legger seg. Spørsmålet er om politikerne i vår kommune vil ligge høyere, eller om de legger seg på samme nivå som resten av landet.

Forrige uke var Ullensaker kommune først ut i kongeriket med massetesting av elever i grunnskolen. 95 prosent av elevmassen er testet (6.000 i tallet), og det er klart for runde to kommende uke.

10 av disse avla positiv hurtigtest og er satt i isolasjon. 10 prøvesvar var uklare og personene ble sendt til kommunens teststasjoner for ordinær testing.

Forrige uke var også «all time high» med tanke på antall smittede, og rådmann Rune Hallingstad er tydelig på at trykket vi opplever i vår kommune nå er så kraftig som det kanskje ikke har vært tidligere.

Tilsyn arbeidsplasser

– Hva skjer i dagene som kommer?

– Vi begynner med det jeg vil betegne som lavterskel tilsyn på arbeidsplasser i Ullensaker. Vi har to representanter fra politiet i smittesporingsteamet i kommunen, og de kommer til å møte opp på arbeidsplasser i tiden som kommer, sier Hallingstad.

– Dette handler mer om å stille seg til disposisjon for å svare på spørsmål samt å veilede der det er behov for det, sier Hallingstad.

Det er smitteutbrudd på to byggeplasser i vår kommune i forrige uke som er bakgrunnen for å ta aktivt grep i form av fysisk oppmøte på arbeidsplasser.

Massetesting

– Massetesting i skolen har gitt dere de svarene dere håpet på etter første runde?

– Vi har ambisjoner om to ting på dette området: å kunne holde skolene åpne samt unngå smittespredning. Vi ser at det er lite smitte som dras inn i skolen, og testingen gir oss et tydeligere bilde enn vi hadde før massetestingen.

Det er ny runde med massetesting av elever i grunnskolen kommende uke, og så kan det hende at formannskapet må ta stilling til om vi i Ullensaker skal teste en eller to ganger til i påvente av at helsedirektoratet trolig ruller ut en form for selvtesting i skolen i nær framtid.

– Dette er jo også et økonomiske spørsmål som politikerne må ta stilling til, sier Hallingstad.

Næringslivet strupet

– Og næringslivet holder pusten med tanke på åpning. Hva skjer på den fronten?

– Formannskapet skal ta stilling til lokale forskrifter i morgen (tirsdag), men vi får ikke gjort noe for næringslivet i Ullensaker. Vi kan ikke lage mildere regler og retningslinjer enn det regjeringen har bestemt, og det som gjelder nå er samme nivå som vi har hatt de siste ukene.

– Hvor lenge?

– Til 25. april, sier Hallingstad.

Denne saken skal også opp til politisk behandling tirsdag. Det blir mulig for næringslivet å søke støtte fra en pott på 16. millioner kroner: 

https://jessheimpuls.no/jp/2021/04/09/ny-runde-med-stotte-til-naeringslivet/

– Er det noe man kan gjøre noe med i formannskapet tirsdag?

– Her i Ullensaker har vi hatt strengere restriksjoner når det kommer til aktiviteter for barn og unge. Det kan være at det blir gjort noe med det når politikerne setter seg ned for å seg på lokale forskrifter. Kanskje det åpnes for aktiviteter for barn og unge i større grad enn de siste ukene, fortsetter rådmannen.

Smitte Gystadmyr

Kommunen oppdaget den 3. april koronasmitte på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Smitteveien er ikke identifisert, og smittesporingsteamet i Ullensaker jobber videre med dette. Det er påvist mutert virusvariant hos tre beboere.

Alle prøver er sendt til gensekvensering hos Folkehelseinstituttet for å fastslå nøyaktig hvilken virusvariant det er snakk om.

Det er nå påvist koronainfeksjon hos åtte  beboere, ni ansatte og to definerte nærkontakter, altså 19 personer totalt.

To beboere ble overført til sykehus på grunn av sykdommen, og den ene av disse er nå utskrevet og tilbake på sykehjemet.

Kommunen har nå under ledelse av kommuneoverlegen testet alle beboere og ansatte og fortsetter å kartlegge utbruddet.

Nesten alle beboere og mange ansatte er vaksinert. De smittede beboerne er fullvaksinerte med Pfizer-vaksinen.

Alle er blitt smittet to måneder etter at de fikk andre og siste dose.

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.