Enige om 10 mill. fra utbygger til gatetorg

Forhandlingene mellom Ullensaker kommune og utbygger i Gotaasalleen har endt med enighet om et kontantvederlag på 10 millioner kroner til kommunen. Politikerne skal ta den endelige beslutningen.  Kommunedirektøren anbefaler politikerne å godta tilbudet. Forhandlingene beskrives som krevende: “Etter krevende forhandlinger kom forhandlingspartene til enighet om et kontantvederlag som hensyntar opparbeidelseskostadene for torg og vei med … Fortsett å lese Enige om 10 mill. fra utbygger til gatetorg