Connect with us

Abonnenter

Enige om 10 mill. fra utbygger til gatetorg

Avatar

Published

on

Forhandlingene mellom Ullensaker kommune og utbygger i Gotaasalleen har endt med enighet om et kontantvederlag på 10 millioner kroner til kommunen. Politikerne skal ta den endelige beslutningen. 

Kommunedirektøren anbefaler politikerne å godta tilbudet. Forhandlingene beskrives som krevende:

“Etter krevende forhandlinger kom forhandlingspartene til enighet om et kontantvederlag som hensyntar opparbeidelseskostadene for torg og vei med tillegg av et risikopåslag. Forslag til reforhandlet utbyggingsavtale legges frem til formannskapet for godkjenning. Kommunedirektøren anbefaler at reforhandlet utbyggingsavtale godkjennes.” heter det i saksframlegget.

Dette er saken

  • Stor-Oslo Eiendom, morselskapet til Step Eiendom AS, henvendte seg til kommunen desember 2022 med en forespørsel om reforhandling av utbyggingsavtalen.
  • Grunnlaget for forespørselen er at utbygger ønsker å avslutte sitt prosjekt, og at torg og vei som følge av flere ulike forhold ikke har latt seg ferdigstille som utbyggingsavtalen krever.
  • Utbygger ser for seg å yte anleggsbidrag i form av et kontantvederlag, hvor de fritas fra forpliktelsene om å opparbeide vei- og gatetun.
  • Endrede forutsetninger etter avtaleinngåelse, førte til at kommunedirektøren anbefalte formannskapet i møte den 31. januar 2023 å reforhandle utbygging

Les mer her:

Går i dialog om gatetorg

 

Utfallet av forhandlingene er at Step Eiendom AS betaler til kommunen et anleggsbidrag i form av et kontantvederlag på kr 10.000.000 kroner. Kommunen har også fått overlevert alt av prosjekteringsmateriale fra utbygger Step Eiendom AS.

Kommunens hender

I bytte mot kontantvederlaget og projekteringsmaterialet, påtar kommunen seg ansvaret for å oppfylle utbyggers forpliktelser knyttet til opparbeidelse av vei, torg og overflater i Gotaasalléen. Utbygger har etter reforhandlet utbyggingsavtale oppfylt sine forpliktelser med den konsekvens at ferdigattest gis til leilighetene på Gotaas.

Like priser?

Det mottatte kontantvederlaget vil benyttes til opparbeidelse av fremtidig torg og vei. Arbeidene vil etter planen begynne etter at prosjektet omkjøringsveien, Ole Korslunds veg, er ferdigstilt.

Kommunen har per i dag rammeavtale med Nordby Maskin, hvilket vil kunne gi like eller bedre priser enn det utbygger i sitt tilbud av august 2022 har fått.

Nå skal politikerne si sitt.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.