Gasser på for kreative næringer

Gunhild Ramsay Kovacs er ansatt i en prosjektstilling som skal løfte fram kreative næringer og byliv i Jessheim. Hun er i gang med kartleggingen av de kreative næringene vi har i Ullensaker. Kreative næringer er et hett begrep – nærmest for et moteord å regne – innen byutvikling. For der kreative næringer etablerer seg vil … Fortsett å lese Gasser på for kreative næringer